Uradne objave

Glavne uradne objave

23 FEB, 2021
Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v letu 2021

Občina Rogaška Slatina objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v letu 2021, rok za prijavo odprt do 22.4.2021.  

Beri dalje
19 FEB, 2021
Objava javnega razpisa za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2021

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 98/09) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 180/20) objavlja Občina Rogaška Slatina     JAVNI RAZPIS za sofinanciranje...

Beri dalje
14 FEB, 2021
Objava ugotovitvene odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra, parc.št. 501/22 k.o. 1195

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si     Številka:  478-0019/2020 Datum:    13.2.2021   Občinska uprava Občine Rogaška Slatina na podlagi 17., 19. in 94. člena Zakona o splošnem...

Beri dalje
12 FEB, 2021
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina v letu 2021

Na podlagi določil Pravilnika o ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 49/15; v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 180/20) Občina Rogaška Slatina...

Beri dalje
5 FEB, 2021
Objava podaljšanja roka za oddajo ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin št. 478-0040/2020 z dne 29.12.2020 in 27.1.2021

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2020, Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,...

Beri dalje
3 FEB, 2021
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni poziv za evidentiranje kandidatov za Svet zavoda I. OŠ Rogaška Slatina

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 www.rogaska-slatina.si   Številka:  032-0008/2021 Datum:    3.2.2021         Zadeva: Evidentiranje kandidatov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v...

Beri dalje
29 JAN, 2021
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2021

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2021. Rok za prijavo je 1. marec 2021, odpiranje vlog pa bo 4. marca 2021.  

Beri dalje
29 JAN, 2021
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2021

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2021. Rok za prijavo je 1. marec 2021. Odpiranje vlog bo 4. marca 2021.

Beri dalje
29 JAN, 2021
Poziv za brezplačne zaščitne maske podaljšan do 5.2.2021

Dne 12.1.2021 smo objavili poziv OZS za pridobitev brezplačnih zaščitnih mask, rok je podaljšan do 5.2.2021. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ponovno poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4...

Beri dalje
28 JAN, 2021
Objava namere o sklenitvi neposrednih prodajnih pogodb, v k.o. Rogaška Slatina in k.o. Rjavica

1. Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/20 – ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list...

Beri dalje
Pegaz