Uradne objave

Glavne uradne objave

10 SEP, 2020
Poziv za predlaganje predstavnikov ustanovitelja v Svet JVIZ Vrtec Rogaška Slatina, JVIZ  II. OŠ Rogaška Slatina in  JZ Celjske lekarne

Sveti treh javnih zavodov, katerih so/ustanoviteljica je Občina Rogaška Slatina so naslovili vloge za imenovanje predstavnikov ustanovitelja. Novembra poteče mandat članom Sveta Vrtec Rogaška Slatina, decembra pa mandat članom Sveta II. OŠ Rogaška Slatina in Sveta zavoda Celjske lekarne, zaradi...

Beri dalje
4 SEP, 2020
Objavljena Odredba o vsebini obrazca in roku za zbiranje podpisov zahtevi za razpis referenduma o uveljavitvi splošnega akta

Volivka Eva Žgajner in skupina volivcev je v predpisanem roku županu in občinskemu svetu predložila zadostno število veljavnih podpisov volivcev v podporo pobudi za vložitev zahteve za razpis referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem...

Beri dalje
2 SEP, 2020
Javna predstavitev predloga načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Rogaška Slatina

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah T: 03 81 71 630   E: miha.sket@smarje.si   www.smarje.si   ŠTEVILKA:  842-0008/2020-3 DATUM:    1. september 2020     Občina Rogaška Slatina na podlagi...

Beri dalje
31 AVG, 2020
Obvestilo pacientom upokojene koncesionarke, ge. Ilić Butolen Dušanke

Občina Rogaška Slatina je s sodelovanjem JZ ZD Šmarje pri Jelšah za opredeljene paciente upokojene koncesionarke, ge. Ilić Butolen Dušanke pripravila začasni razpored delovanja zobozdravstvene ordinacije.   Naročanje pacientov poteka po telefonski številki  03 818 37 55, pri asistentki ge. Ani...

Beri dalje
27 AVG, 2020
Obvestilo o motnjah v prometu zaradi predvidenega izvajanja del

Občina Rogaška Slatina obvešča občane, da bodo predvidoma od torka 1.9.2020 do 30.9.2020 potekala vzdrževalna dela na cesti LC 356141 (Rogaška Slatina – Kristan vrh) na odseku od gostišča Jurg do naselja Plat.   Predvidena je izvedba razširitve in preplastitve vozišča, izvedba odvodnjavanja...

Beri dalje
21 AVG, 2020
Vabilo na overitev pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo regionalne kolesarske povezave Tekačevo – Podplat – Zg. Gabrnik

V preteklih dneh ste posamezni lastniki zemljišč ob regionalni cesti prejeli pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo regionalne kolesarske povezave, odsek Tekačevo – Podplat – Zg. Gabrnik.   Za olajšanje postopka overitve pogodbe lahko zagotovimo tudi prisotnost notarja na terenu, v...

Beri dalje
20 AVG, 2020
Na voljo je mobilna aplikacija #OstaniZdrav

Vlada Republike Slovenije je vzpostavila aplikacijo za varovanje zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav, ki je za uporabnike prostovoljna in brezplačna, prav tako je tudi prilagojena slovenskim standardom varovanja osebnih podatkov. Državljanke in državljane želijo spodbuditi, da bodo aplikacijo...

Beri dalje
19 AVG, 2020
Aktualni razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za likvidnostna posojila MSP-jem na problemskih in obmejnih območjih ter dolgoročna posojila za investicijske projekte s področja kmetijstva

Informacija o aktualnih razpisih Slovenskega regionalno razvojnega sklada za likvidnostna posojila MSP-jem (velikostna skupina mikro, mala in srednja podjetja) na problemskih in obmejnih območjih ter dolgoročna posojila za investicijske projekte s področja kmetijstva.

Beri dalje
17 AVG, 2020
Vprašalnik o uporabi električnih skirojev

Na Javni agenciji RS  za varnost prometa so pripravili vprašalnik o uporabi električnih skirojev. Ker želijo pridobiti čimbolj verodostojne podatke različnih starostnih skupin, prosijo za sodelovanje. Vprašalnik se nahaja na naslednji povezavi https://www.1ka.si/a/295512

Beri dalje
11 AVG, 2020
Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti v projektu Oskrbovana stanovanja Rogaška Slatina

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si   Številka: 411-0007/2020 Datum:   10.8.2020     Zadeva: Oskrbovana stanovanja Rogaška Slatina   Na podlagi 32. člena Zakona o...

Beri dalje
Pegaz