Uradne objave

Glavne uradne objave

15 MAJ, 2020
Akcijski načrt spopadanja s posledicami krize COVID - 19 za lokalne turistične ponudnike Turistične destinacije Rogaška Slatina

                                                                                                                                                                    1. UVOD Spoštovani, v zadnjem času postaja očitno, da je situacija, ki jo je prinesla pandemija COVID - 19 nekaj novega, nekaj, kar...

Beri dalje
15 MAJ, 2020
Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja objavlja javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2020

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina   o b j a v l j a   JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2020   Na podlagi 10. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina (Ur....

Beri dalje
15 MAJ, 2020
Objava namere o sklenitvi menjalne pogodbe, k.o. Drevenik

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in v  skladu z 2. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Rogaška Slatina...

Beri dalje
15 MAJ, 2020
Epidemija COVID - 19 je preklicana, ostanite previdni

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ocenil, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja virusa, epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Epidemija, ki je bila razglašena 12. marca 2020, je bila z aktom Vlade RS preklicana včeraj, 14.5.2020. V Občini Rogaška Slatina je bil...

Beri dalje
6 MAJ, 2020
Obvestilo o polovičnih zaporah lokalnih cest zaradi izvajanja investicij v času od 6.5. do 20.8.2020

Občina Rogaška Slatina obvešča občane in poslovne subjekte o pričetku gradnje dveh mini krožišč in parkirišča v ulici Kozjanskega odreda (natančne lokacije izvajanja investicij prikazane na priloženi grafiki).   V času gradnje bo na odseku lokalnih cest spremenjen prometni režim in sicer v obliki...

Beri dalje
5 MAJ, 2020
Odpiralni čas Lekarne Rogaška Slatina se vrača na odpiralni čas pred epidemijo

Lekarne bodo delovale po ustaljenem odpiralnem času pred epidemijo razen šestih lekarn, v katerih še ostaja od 4.5.2020 dalje krajši odpiralni čas:    CELJE CENTER Izdaja na recept: ponedeljek - sobota: 8.00 - 20.00 Oddelek brez recepta: ponedeljek - petek 8.00 -18.00 | sobota 8.00 -...

Beri dalje
4 MAJ, 2020
Prenehanje velike požarne ogroženosti

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14),Uprava RS za zaščito in reševanje s 4. majem 2020 razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene od 20. marca 2020 na območju celotne države.

Beri dalje
30 APR, 2020
Spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS

Vlada RS je objavila Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 59/20).   Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,...

Beri dalje
30 APR, 2020
Nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v RS

Vlada RS je objavila Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v RS (Uradni list RS, št, 60/20).   Tako se že z današnjim dnem, torej s 30. aprilom 2020, odpravlja predpisana splošna omejitev gibanja na občine, od ponedeljka, 4.5.2020, ...

Beri dalje
28 APR, 2020
Obvezno izpiranje hišnega vodovodnega omrežja v javnih objektih po prekinitvi uporabe

OKP Rogaška Slatina d.o.o. opozarja, da zaradi prekinjene dejavnosti v javnih objektih in posledično zmanjšane uporabe vode nastaja zastajanje vode v interni vodovodni napeljavi, kar lahko poveča tveganje za zdravstveno neustreznost pitne vode.   Na povezavi NIJZ Izpiranje hišnega vodovodnega...

Beri dalje
Pegaz