Uradne objave

Glavne uradne objave

4 MAJ, 2021
Objava ugotovitvene odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra na parc.št. 1013/6 k.o. 1170

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si   Številka:  478-0008/2021 Datum:    3.5.2021   Občinska uprava Občine Rogaška Slatina na podlagi 17., 19. in 94. člena Zakona o splošnem...

Beri dalje
4 MAJ, 2021
Objava ugotovitvene odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra na parc.št. 1824/14 in 1824/20 k.o. 1171

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si   Številka:  478-0008/2021 - 1 Datum:    3.5.2021     Občinska uprava Občine Rogaška Slatina na podlagi 17., 19. in 94. člena Zakona o...

Beri dalje
21 APR, 2021
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni poziv za evidentiranje kandidatov za Nadzorni svet javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina   Številka: 0320-003/2021 Datum:  19.4.2021   Zadeva: Javni poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika ustanovitelja v Nadzornem svetu javnega podjetja OKP Rogaška...

Beri dalje
13 APR, 2021
Podaljšanje roka za evidentiranje kandidatov za člane Sveta zavoda III. OŠ Rogaška Slatina

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 23.3.2021 objavila javni poziv (glej povezavo). Rok za predlaganje kandidatov na obrazcu iz javnega poziva je podaljšan do dne 19.4.2021 do 8.00 ure.

Beri dalje
13 APR, 2021
Javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na območju Okrožnega sodišča v Celju – dodatni rok

Okrožno sodišče v Celju je na podlagi 2. odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 - ZPP, 38/99, 28/00, 26/01 - PZ, 56/02 - ZJU, 67/02, 16/04 - ZZZDR-C, 73/04, 72/05, 49/06 - ZVPSBNO, 127/06, 67/07, 45/08, 96/09, 86/10 -...

Beri dalje
12 APR, 2021
Javni poziv SPIRIT za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2

Ukrep je namenjen pomoči podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju v času, ko gospodarski subjekti zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov, ki so posledica epidemije in svetovne pandemije COVID-19, niso mogli ustvarjati prihodkov oz. so te ustvarjali v bistveno manjšem obsegu, medtem...

Beri dalje
6 APR, 2021
Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, k.o. Cerovec

Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/20 – ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list...

Beri dalje
6 APR, 2021
Objava namere o sklenitvi neposrednih menjalnih pogodb, k.o. Sv. Florijan in k.o. Sp. Sečovo

Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/20 – ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list...

Beri dalje
26 MAR, 2021
Vpis v evidenco regionalnih razvojnih agencij

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12, 46/16, ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17), 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in sklepa Sveta...

Beri dalje
26 MAR, 2021
Podaljšan rok za oddajo projektnih predlogov za območje Obsotelja in Kozjanskega 2021-2027

Dne 18.3.2021 smo na spletni strani občine objavili javni poziv JZ RA Sotla za oddajo projektnih predlogov za območje Obsotelja in Kozjanskega 2021-2027.   Zaradi interesa in kompleksnosti tematike je rok za oddajo projektnih predlogov podaljšan do 9. aprila 2021.   V sklopu priprave Območnega...

Beri dalje