1. korespondenčna seja, 30. 4. 2013

26. 04. 2013

Številka:0320-0003/2013

Datum:26.4.2013

 

Vabilo z gradivom za 1. korespondenčno sejo

Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina

dne 30.4.2013

 

Spoštovani,

s posredovanim gradivom na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina predlagamo izvedbo prve korespondenčne seje sveta v tem mandatu in sicer zaradi oblikovanja pravočasne in popolne vloge na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Kot je razvidno iz priloÅ£enega gradiva, je potrebno za projekt Energetska sanacija vrtca Izvir Rogaška Slatina dopolniti načrt razvojnih programov za obdobje 2013-2016.

 

Pri razpravi k proračunu za leto 2013 je bilo pojasnjeno, da redne seje sveta v mesecu aprilu, zaradi racionalizacije stroškov, v letošnjem letu ne bomo sklicali. Upoštevaje dejstvo, da smo o dopolnitvi Načrta razvojnih programov v namen energetske obnove javnih objektov razpravljali Å£e na marčevski seji, smo ocenili, da lahko ustrezen sklep o energetski sanaciji za enoto Izvir vrtca Rogaška Slatina predlagamo v sprejem korespondenčno. Kolikor bi k navedeni točki Å£eleli še kakšna dodatna pojasnila, smo vam v občinskih strokovnih službah na razpolago. Za vprašanja in pojasnila se lahko obrnete na sodelavko Petro Gašparić, tel. 03 8181715 ali gsm 041 372 298.

Korespondenčno sejo bomo opravili po telefonu, v torek, dne 30.4.2013. Zaradi tehnične izvedbe korespondenčne seje vas vljudno prosimo, da ste v času seje (v dopoldanskih urah dne 30.4.2013) dosegljivi po telefonu.

 

V skladu s poslovniškimi določili se korespondenčna seja opravi po telefonu, za veljavnost odločitve pa se uporabljajo določbe poslovnika glede glasovanja. O sklicu korespondenčne seje odloči Å£upan, ki je dolÅ£an o razlogih za njen sklic in vsebino sprejete odločitve seznaniti svet na prvi naslednji seji.

 

Lepo pozdravljeni,

 

mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN

 

 

Priloge: 

Pegaz