19. redna seja, 26. 9. 2012

19. 09. 2012

Številka: 0320-0007/2012
Datum: 19.9.2012

          
V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08, 19/12) sklicujem

 

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 26. septembra ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana občinskega sveta.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Marjan Aleksič.)

4.

Predlog sklepa o nadomestnem mandatu za člana občinskega sveta.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Marjan Aleksič.)

5.

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaška Slatina v obdobju od 1.1.2012 do 31.7.2012.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Monja Puhek.)

6.

Predlog Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., 1. in 2. obravnava.

(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Petra Gašparić.)

7.

Predlog pravil za izvolitev predstavnikov Občine Rogaška Slatina v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

8.

Predlog spremembe sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Rogaška Slatina in II. OŠ Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

9.

Predstavitev nove spletne strani Občine Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Marjan Čuješ.)

10.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

11.

Razno.

 

 

mag. Branko KIDRIČ

           ŽUPAN

Pegaz