Objava prednostne liste za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem

29. 09. 2022

Na podlagi določil Pravilnika o oddaji oskrbovanih stanovanj Občine Rogaška Slatina v najem (Uradni list RS, št. 189/21) in objavljenega Javnega razpisa za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem z dne 1.7.2022 na tej povezavi objavljamo Prednostno listo za dodelitev oskrbovanih stanovanj na naslovu Kidričeva ulica 6, 3250 Rogaška Slatina v najem.