Grob bratov Simončič

Grob bratov Simončič

Po informaciji Zveze združenj borcev NOV občine Šmarje pri Jelšah je bil grob padlih partizanov bratov Simončič v preteklosti prekopan in oddan.

Grave of the brothers Simončič

According to the Union of the Associations for soldiers of the National Liberation Movement of the municipality Šmarje pri Jelšah, the grave of the fallen partisan brothers Simončič was previously dug up and rented out.