Partizanska bolnišnica Drevenik

Partizanska bolnišnica Drevenik

Rekonstruirana bolnišnica stoji v Čači vasi, pod vrhom Boča, ob cesti Makole−Dom na Boču.

Baraka partizanske bolnišnice IV. operativne cone je delovala na tem mestu leta 1944 – 1945, o čemer priča tudi spominska plošča. Rekonstrukcija partizanske bolnice je bila izvedena leta 1999.

Partisan hospital Drevenik

The reconstructed hospital is located in the village Čača vas under Boč, at the road Makole-Dom na Boču.

The barrack of the partisan hospital of the IV. operative zone operated in this area from 1944 to 1945, which is also evident from the memorial plaque. The partisan hospital was reconstructed in 1999.