Kontakti

Kontakti

Občina Rogaška Slatina

Izletniška ulica 2
3250 Rogaška Slatina

T: (03) 81-81-700(03) 81-81-711
F: (03) 81 81 724     
E-naslov splošni: obcina@rogaska-slatina.si
E-naslov vložišča: vlozisce@rogaska-slatina.si

Sedež občine Rogaška Slatina

Javni uslužbenci

Tajnik občine
Marko DROFENIK

T:  (03) 81 81 714
E:

Brigita BAUER GROBIN, svetovalka II

 • oddelek za proračun in financeT: (03) 81-81-729
E: brigita.bauer-grobin@rogaska-slatina.si

Simona DOBNIK, podsekretarka

 • vodja oddelka za gospodarstvo


T: (03) 81-81-716
E: simona.dobnik@rogaska-slatina.si

Petra GAŠPARIĆ, podsekretarka

 • vodja oddelka za splošne in kadrovske zadeve


T: (03) 81-81-715
E: petra.gasparic@rogaska-slatina.si

Polonca GOLOB KOVAČIČ, podsekretarka

 • vodja oddelka za družbene dejavnosti

T: (03) 81-81-717
E: polonca.golob-kovacic@rogaska-slatina.si

Sanja GRM, višja svetovalka II

 • oddelek za okolje in prostor


T: (03) 81-81-726
E: sanja.grm@rogaska-slatina.si

Brigita KREGAR DROFENIK, podsekretarka

 • oddelek za gospodarstvo

T: (03) 81-81-716

Janja MOČNIK KANTOCI, svetovalka I

 • svetovalka za pomoč strankam
 • oddelek za splošne in kadrovske zadeve

T: (03) 81-81-721
E: janja.mocnik-kantoci@rogaska-slatina.si

Simona KUČIŠ POGORELC, podsekretarka

 • vodja investicij
 • oddelek za razvoj in investicije
 • T: (03) 81-81-732
 • E: simona.kucis-pogorelc@rogaska-slatina.si

Tomaž KRANJEC

 • vodja oddelka za razvoj in investicije


T: (03) 81-81-733
E: tomaz.kranjec@rogaska-slatina.si

Saša PALE KOSOVEC, operativni tehnik V

 • oddelek za okolje in prostor


T: (03) 81-81-720
E: sasa.pale-kosovec@rogaska-slatina.si

Cvetka PETEK, poslovna sekretarka V/II

 • tajnica župana
 • oddelek za splošne in kadrovske zadeve


T: (03) 81-81-700
E: cvetka.petek@rogaska-slatina.si

Marjetka POBEŽIN JUS, administratorka V

 • oddelek za splošne in kadrovske zadeveT: (03) 81-81-718, pisarna v občinski upravi

E: marjetka.pobezin@rogaska-slatina.si
T: (03) 81-21-100, pisarna MKS Rogaška Slatina
E: mks.rogaska.slatina@siol.net

Jožica PODGORŠEK, poslovna sekretarka V/II

 • tajnica občinske uprave
 • oddelek za splošne in kadrovske zadeve


T: (03) 81-81-711
E: jozica.podgorsek@rogaska-slatina.si

Monja PUHEK, podsekretarka

 • vodja oddelka za proračun in finance

 

T: (03) 81-81-725
E: monja.puhek@rogaska-slatina.si

Bernarda PERIĆ, podsekretarka

 • vodja oddelka za okolje in prostor

T: (03) 81-81-727
E: bernarda.peric@rogaska-slatina.si

Valerija ŠKET, svetovalka II

 • oddelek za gospodarstvo


T: (03) 81-81-728
E: valerija.sket@rogaska-slatina.si 

Dragan ŠUĆUR, svetovalec III

 • oddelek za okolje in prostor


T: (03) 81-81-703
E: dragan.sucur@rogaska-slatina.si

Srečko ŽGAJNER, sodelavec za krajevne skupnosti

 • oddelek za okolje in prostor

T: 03 8121 100, 03 8121 102
F: 03 8122 205
M: 041 741-060
E: mks.rogaska.slatina@siol.net