Kontakti

Kontakti

Občina Rogaška Slatina

Izletniška ulica 2
3250 Rogaška Slatina

T: (03) 81-81-700(03) 81-81-711
F: (03) 81 81 724     
E-naslov splošni: obcina@rogaska-slatina.si
E-naslov vložišča: vlozisce@rogaska-slatina.si

 

Stranke lahko svojo vlogo vložijo kadar koli v poslovnem času organa, ne samo v času uradnih ur. Uslužbenci vložnikom pomagajo tako, da jih opozarjajo na nepravilnosti in pomanjkljivosti, nudijo splošne informacije o upravni storitvi, na katero se nanaša vloga, in zagotavljajo predpisane obrazce vlog.

Obrazce vlog za upravne postopke iz svoje pristojnosti organ brezplačno zagotavlja na vložišču in na spletni strani organa. 

Sedež občine Rogaška Slatina

Javni uslužbenci

Tajnik občine
Marko DROFENIK

T:  (03) 81 81 714
E:

Brigita BAUER GROBIN, svetovalka I

 • oddelek za proračun in financeT: (03) 81-81-729
E: brigita.bauer-grobin@rogaska-slatina.si

Simona DOBNIK, podsekretarka

 • vodja oddelka za gospodarstvo


T: (03) 81-81-716
E: simona.dobnik@rogaska-slatina.si

Petra GAŠPARIĆ, podsekretarka

 • vodja oddelka za splošne in kadrovske zadeve


T: (03) 81-81-715
E: petra.gasparic@rogaska-slatina.si

Polonca GOLOB KOVAČIČ, podsekretarka

 • vodja oddelka za družbene dejavnosti

T: (03) 81-81-717
E: polonca.golob-kovacic@rogaska-slatina.si

Sanja GRM, višja svetovalka II

 • oddelek za okolje in prostor


T: (03) 81-81-726
E: 

Brigita KREGAR DROFENIK, podsekretarka

 • oddelek za gospodarstvo

T: (03) 81-81-716

Janja MOČNIK KANTOCI, svetovalka I

 • svetovalka za pomoč strankam
 • oddelek za splošne in kadrovske zadeve

T: (03) 81-81-721
E: janja.mocnik-kantoci@rogaska-slatina.si

Špela METLIČAR, podsekretarka

 • vodja projektov
 • oddelek za razvoj in investicije
 • T: (03) 81-81-732
 • E: spela.metlicar@rogaska-slatina.si

Tomaž KRANJEC, podsekretar

 • vodja oddelka za razvoj in investicije


T: (03) 81-81-733
E: tomaz.kranjec@rogaska-slatina.si

Saša PALE KOSOVEC, operativni tehnik V

 • oddelek za okolje in prostor


T: (03) 81-81-720
E: sasa.pale-kosovec@rogaska-slatina.si

Cvetka PETEK, poslovna sekretarka V/II

 • tajnica župana
 • oddelek za splošne in kadrovske zadeve


T: (03) 81-81-700
E: cvetka.petek@rogaska-slatina.si

Marjetka POBEŽIN JUS, administratorka V

 • oddelek za splošne in kadrovske zadeveT: (03) 81-81-718, pisarna v občinski upravi

E: marjetka.pobezin@rogaska-slatina.si
T: (03) 81-21-100, pisarna MKS Rogaška Slatina
E: mks.rogaska.slatina@siol.net

Jožica PODGORŠEK, poslovna sekretarka V/II

 • tajnica občinske uprave
 • oddelek za splošne in kadrovske zadeve


T: (03) 81-81-711
E: jozica.podgorsek@rogaska-slatina.si

Bernarda GOTLIN, podsekretarka

 • vodja oddelka za okolje in prostor

T: (03) 81-81-727
E: 

Monja PUHEK, podsekretarka

 • vodja oddelka za proračun in finance

 

T: (03) 81-81-725
E: monja.puhek@rogaska-slatina.si

Valerija ŠKET, svetovalka I

 • oddelek za gospodarstvo


T: (03) 81-81-728
E: valerija.sket@rogaska-slatina.si 

Dragan ŠUĆUR, svetovalec II

 • oddelek za okolje in prostor


T: (03) 81-81-703
E: dragan.sucur@rogaska-slatina.si

Srečko ŽGAJNER, sodelavec za krajevne skupnosti

 • oddelek za okolje in prostor

T: 03 8121 100, 03 8121 102
F: 03 8122 205
M: 041 741-060
E: mks.rogaska.slatina@siol.net