Krajevna skupnost Sv. Florijan

Krajevna skupnost Sv. Florijan

Krajevna skupnost Sv. Florijan

KS Sv. Florijan vključuje naselji:

 

  • Strmec pri Svetem Florijanu in
  • Sveti Florijan.


P
redsednik Sveta KS Sv. Florijan
 

Kos Goran

Strmec pri Sv. Florijanu 58, 3252 Rogatec

Kontaktni podatki KS Sv. Florijan

Sedež: Sv. Florijan 42, 3250 Rogaška Slatina 


Davčna št. KS Sv. Florijan:15603946
Matična št.:5032709
EZR KS Sv. Florijan: 01306-645084

Tekoča obvestila in drugi podatki za KS

Sestav Sveta KS Sv. Florijan

Mandatno obdobje 2022 - 2026

Svet šteje 5 članov.

 

  1. Ducman Gabrijela, mag., roj. 30.07.1992, Strmec pri Sv. Florijanu 42, 3252 Rogatec
  2. Ferčec Štefan, roj. 06.08.1957, Sv. Florijan 85, 3250 Rogaška Slatina
  3. Goričan Verica, roj. 30.12.1959, Sv. Florijan 13, 3250 Rogaška Slatina
  4. Kos Goran, roj. 07.07.1981, Strmec pri Sv. Florijanu 58, 3252 Rogatec
  5. Tramšek Dušan, roj. 17.11.1977, Sv. Florijan 101, 3250 Rogaška Slatina