Krajevna skupnost Sv. Florijan

Krajevna skupnost Sv. Florijan

Krajevna skupnost Sv. Florijan

KS Sv. Florijan vključuje naselji:

  • Strmec pri Svetem Florijanu in
  • Sveti Florijan.


P
redsednik Sveta KS Sv. Florijan
Štefan Ferčec
Sv. Florijan 85, Rogaška Slatina


Podatki o prebivalstvu:

Kontaktni podatki KS Sv. Florijan

Sedež: Sv. Florijan 42, 3250 Rogaška Slatina 
Telefon predsednika: 031 585 878
E-naslov predsednika:stefan.fercec@gmail.com

Davčna št. KS Sv. Florijan:15603946
Matična št.:5032709
EZR KS Sv. Florijan: 01306-645084

Tekoča obvestila in drugi podatki za KS

Sestav Sveta KS Sv. Florijan

Mandatno obdobje 2018-2022

Svet šteje 5 članov.

Član sveta Funkcija Naslov bivališča
1. Franc Colnerič  član Sv. Florijan 16, Rogaška Slatina
2. Cvetko Aleš član   Sv. Florijan 141, Rogaška Slatina
3. Štefan Ferčec predsednik Sv. Florijan 85, Rogaška Slatina
4. Maksimiljan Karneža član Strmec pri Sv. Florijanu 74, Rogatec
5. Dušan Kropec član Strmec pri Sv. Florijanu 37, Rogatec