Uradne objave

Glavne uradne objave

22 APR, 2024
Objava prostega uradniškega delovnega mesta - Vodja oddelka za razvoj in investicije

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina...

Beri dalje
17 APR, 2024
Objava javnega natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta Vodja oddelka za okolje in prostor

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina...

Beri dalje
15 APR, 2024
Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora, KAVARNE V STOLPU KRISTAL ROGAŠKA SLATINA

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, na podlagi 51. in 63. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR; v nadaljevanju ZSPDSLS-1), 16. do 18. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in...

Beri dalje
12 APR, 2024
Javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2024

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina   o b j a v l j a   JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2024   Na podlagi 10. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina (Ur....

Beri dalje
11 APR, 2024
Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, k.o. 2635

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in v  skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Rogaška Slatina...

Beri dalje
11 APR, 2024
Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, k.o. 1182

  Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in v  skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Rogaška...

Beri dalje
11 APR, 2024
Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, k.o. 1214

  Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in v  skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Rogaška...

Beri dalje
28 MAR, 2024
Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, k.o. 1171

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, na podlagi 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

Beri dalje
28 MAR, 2024
Javni poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje v Svet OI JSKD Rogaška Slatina

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si   Številka: 032 – 0008/2024 Datum:   28.3.2024     Zadeva: Javni poziv za...

Beri dalje
23 MAR, 2024
Vročanje z javnim naznanilom: prenehanje javnega dobra

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si  www.rogaska-slatina.si   Številka:   478 – 0010/2024 Datum:     23. 3. 2024     Občinska uprava Občine Rogaška Slatina na podlagi 17., 19. in 94. člena Zakona o...

Beri dalje