Uradne objave

Glavne uradne objave

25 SEP, 2020
Javno naznanilo za javno predstavitev sprejetega Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Rogaška Slatina (ver 2.0)

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah T: 03 81 71 630 E: miha.sket@smarje.si www.smarje.si   ŠTEVILKA:  842-0008/2020-7 DATUM:      23. september 2020     Občina Rogaška Slatina v skladu s petim...

Beri dalje
24 SEP, 2020
Volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo v nedeljo, 4.10. 2020, za fizične osebe izvedla že šeste volitve v svoje organe. Volilo se bo člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS.   Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je največja nevladna stanovska organizacija, v katero je...

Beri dalje
23 SEP, 2020
Dravske elektrarne Maribor na poti k brezogljični družbi

Slika zgoraj: Predlagana postavitev šestih vetrnih elektrarn na grebenu Maceljske gore. Mikrolokacije vetrnih agregatov še niso določene in bodo opredeljene v postopku priprave državnega prostorskega načrta. V primeru postavitve vetrnih agregatov bodo uporabljene najmodernejše in najnovejše...

Beri dalje
18 SEP, 2020
Delovanje nove začasne zobozdravstvene ordinacije v Rogaški Slatini

Občina Rogaška Slatina je s sodelovanjem JZ ZD Šmarje pri Jelšah za opredeljene paciente upokojene koncesionarke ge. Ilić Butolen Dušanke, dr.dent.med. pripravila začasni razpored delovanja zobozdravstvene ordinacije, in sicer:

Beri dalje
15 SEP, 2020
Obvestilo o motnjah v prometu zaradi predvidenega izvajanja del na JP 857281 Gabrovec – Boč

Občina Rogaška Slatina obvešča občane, da bodo od ponedeljka 21.9.2020 do 15.11.2020 potekala vzdrževalna dela na in ob cesti JP 857281 Gabrovec – Boč. Predvidena je prestavitev javne poti v dolžini 188 m vključno z ureditvijo odvodnjavanja meteorne vode z vozišča.   Promet bo sprva potekal...

Beri dalje
10 SEP, 2020
Od 14. do 21. septembra zbiranje vlog za ocenjevanje škode zaradi močnega neurja z vetrom in točo (30.8.2020)

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode zaradi močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020, Občina Rogaška Slatina izvaja postopke ocenjevanja škode z zbiranjem vlog.   Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala Sklep o pričetku...

Beri dalje
10 SEP, 2020
Poziv za predlaganje predstavnikov ustanovitelja v Svet JVIZ Vrtec Rogaška Slatina, JVIZ  II. OŠ Rogaška Slatina in  JZ Celjske lekarne

Sveti treh javnih zavodov, katerih so/ustanoviteljica je Občina Rogaška Slatina so naslovili vloge za imenovanje predstavnikov ustanovitelja. Novembra poteče mandat članom Sveta Vrtec Rogaška Slatina, decembra pa mandat članom Sveta II. OŠ Rogaška Slatina in Sveta zavoda Celjske lekarne, zaradi...

Beri dalje
4 SEP, 2020
Objavljena Odredba o vsebini obrazca in roku za zbiranje podpisov zahtevi za razpis referenduma o uveljavitvi splošnega akta

Volivka Eva Žgajner in skupina volivcev je v predpisanem roku županu in občinskemu svetu predložila zadostno število veljavnih podpisov volivcev v podporo pobudi za vložitev zahteve za razpis referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem...

Beri dalje
2 SEP, 2020
Javna predstavitev predloga načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Rogaška Slatina

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah T: 03 81 71 630   E: miha.sket@smarje.si   www.smarje.si   ŠTEVILKA:  842-0008/2020-3 DATUM:    1. september 2020     Občina Rogaška Slatina na podlagi...

Beri dalje
31 AVG, 2020
Obvestilo pacientom upokojene koncesionarke, ge. Ilić Butolen Dušanke

Občina Rogaška Slatina je s sodelovanjem JZ ZD Šmarje pri Jelšah za opredeljene paciente upokojene koncesionarke, ge. Ilić Butolen Dušanke pripravila začasni razpored delovanja zobozdravstvene ordinacije.   Naročanje pacientov poteka po telefonski številki  03 818 37 55, pri asistentki ge. Ani...

Beri dalje