Uradne objave

Glavne uradne objave

2 JUL, 2024
MJU svetuje uporabnikom v času stavke upravnih enot

Uporabnikom upravnih storitev, ki jih izvajajo upravne enote, Ministrstvo za javno upravo svetuje:   Pokličite na UE: Pred obiskom upravne enote naj uporabniki pokličejo na UE in se pozanimajo o razpoložljivih terminih ter o morebitnih alternativah. Na ta način se lahko izognejo nepotrebnemu...

Beri dalje
1 JUL, 2024
Prijava škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij z obilnim deževjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami 3. in 7. junija 2024

Občina Rogaška Slatina obvešča, da je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij z obilnim deževjem, vetrom,  zemeljskimi plazovi in poplavami 3. in 7. junija 2024.

Beri dalje
24 JUN, 2024
Vročanje z javnim naznanilom, ugotovitvena odločna o prenehanju javnega dobra na nepremičnini v k.o. Drevenik

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si   Številka:   478 – 0012/2024 Datum:     24. 6. 2024   Občinska uprava Občine Rogaška Slatina na podlagi 17., 19. in 94. člena Zakona o...

Beri dalje
21 JUN, 2024
Obvestilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja vinogradnike, da je za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice nujno zatiranje ameriškega škržatka z ustreznimi fitofarmacevtskimi sredstvi.   Poudarjamo, da je zaradi varstva čebel treba dosledno upoštevati navodila za uporabo...

Beri dalje
5 JUN, 2024
Sporočilo za javnost v zvezi s prenosom nepremičnega premoženja ožjih delov občine na Občino Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina obvešča zainteresirano javnost, da je svetom treh ožjih delov občine, KS Kostrivnica, KS Sv. Florijan in MKS Rogaška Slatina, v podpis ponudila pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnega premoženja v lasti krajevnih skupnosti na Občino Rogaška Slatina.   Ožji deli občine so...

Beri dalje
5 JUN, 2024
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, k.o. Ratanska vas

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in v skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Rogaška Slatina...

Beri dalje
5 JUN, 2024
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, k.o. Drevenik

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in v skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Rogaška Slatina...

Beri dalje
5 JUN, 2024
Javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na zemljišču s parc. št. 73/2 k.o. Negonje

Od 5. 6. 2024 do 19. 6. 2024 bo potekala javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na zemljišču s parc. št. 73/2 k.o. Negonje. Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Rogaška Slatina,...

Beri dalje
3 JUN, 2024
Obvestilo Okrajne volilne komisije Šmarje pri Jelšah o možnosti predčasnega glasovanja

Predčasno glasovanje za  volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in treh posvetovalnih referendumov (evtanazija, preferenčni glas in konoplja) bo potekalo v torek, 4. 6. 2024, v sredo, 5. 6. 2024 in v četrtek, 6. 6. 2024, od 7. do 19. ure v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah,...

Beri dalje
30 MAJ, 2024
Javna objava Osnutka OPPN za del Športnega centra Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina je v letu 2023 z objavo Sklepa o začetku postopka priprave OPPN v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 046/2023 pričela s postopkom priprave izvedbenega prostorskega akta za območje Športnega centra v Rogaški Slatini. OPPN se izdeluje skladno z Zakonom o urejanju prostora...

Beri dalje