Uradne objave

Glavne uradne objave

2 DEC, 2022
Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022

Vlada RS je izdala Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Predpis je podlaga za izvedbo finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo z živinorejsko proizvodnjo in so utrpela izpad krme zaradi suše leta...

Beri dalje
25 NOV, 2022
Uradni rezultati lokalnih volitev 2022

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina je na 15. redni seji dne 24.11.2022 sprejela Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev 2022 v Občini Rogaška Slatina (za župana, občinski svet ter svete krajevnih skupnosti). Besedilo poročila je dostopno na tej povezavi, več informacij o lokalnih...

Beri dalje
14 NOV, 2022
Informacija organizatorjem volilnih kampanj po Zakonu o obveznem izvodu publikacij

Zakon o obveznem izvodu publikacij organizatorjem volilne kampanje nalaga oddajo obveznih izvodov plakatov, zgibank, letakov in drugih publikacij za promocijo v kampanji na lokalnih volitvah 2022.   Besedilo obvestila NUK

Beri dalje
11 NOV, 2022
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem - 2022

Občina Rogaška Slatina razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem na območju občine, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena oz. sproščena ali na novo pridobljena ter stanovanja, na katerih bo Občina  pridobila razpolagalno pravico s strani Stanovanjskega sklada Republike...

Beri dalje
3 NOV, 2022
Objava potrjenih seznamov kandidatur in kandidatnih list za lokalne volitve 2022 po izžrebanem vrstnem redu

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS,...

Beri dalje
3 NOV, 2022
Obvestilo Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina o predčasnem glasovanju

Predčasno glasovanje za lokalne volitve 2022 za vse volivce, ki bodo v nedeljo 20.11.2022 odsotni iz kraja stalnega prebivališča, bo potekalo v sredo, 16.11.2022 na sedežu Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.   Volišče za predčasno glasovanje...

Beri dalje
27 OKT, 2022
Javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del gospodarske cone Tekačevo (del EUP TE2)

Od 28. 10. 2022 do 30. 11. 2022 poteka javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del gospodarske cone Tekačevo (del EUP TE2).   Gradivo je javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina in dostopno na...

Beri dalje
27 OKT, 2022
Postopek določitve gradbene parcele

V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja se načrtovanim objektom določi gradbena parcela. Gradbena parcela mora biti skladna z določili Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina (Ur. l. RS, št. 50/2019 115/2021 –...

Beri dalje
27 OKT, 2022
Obvestilo o vrstnem redu brezplačnih plakatnih mest za referendumsko kampanjo 2022

Občina Rogaška Slatina dne 27.10.2022 ni izvedla žreba vrstnega reda plakatnih mest za referendumsko kampanjo, saj do dne 26.10. do 12.00 ure ni prispela  nobena vloga organizatorjev referendumske kampanje.   Kasneje prispele plakati se bodo nameščali po vrstnem redu prispetja.

Beri dalje
26 OKT, 2022
Obvestilo o izbiri koncesionarja za opravljanje javne službe v osnovni zobozdravstveni dejavnosti  na področju zobozdravstva odraslih  v Občini Rogaška Slatina

Dejavnost javne službe se bo začela izvajati v 15 dneh po sklenitvi pogodbe koncesionarja z ZZZS, predvidoma s  3.11.2022, v ambulanti v pritličju na Celjski cesti 7 v Rogaški Slatini.

Beri dalje