Uradne objave

Glavne uradne objave

3 AVG, 2023
Javni razpis za direktorja JZ RA Sotla

Na podlagi 32., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 71/09, 4/11, 59/14 in 58/23) in 31. člena Statuta Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla...

Beri dalje
2 AVG, 2023
Javni razpis za prodajo nepremičnine, k.o. 1164 - ponovljeno

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2023  ter dopolnitve iz 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne...

Beri dalje
31 JUL, 2023
Prijava škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom,  zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023

Občina Rogaška Slatina obvešča, da je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom,  zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023.   Škodo na stvareh se ocenjuje na obrazcih:   1 obrazec za...

Beri dalje
26 JUL, 2023
Obvestilo o zaprtju javnega razpisa zaradi porabe razpisanih sredstev

Občina Rogaška Slatina obvešča, da je z dnem 25.7.2023  razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2023, zaprt zaradi porabe sredstev.  

Beri dalje
25 JUL, 2023
Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja na Ulici talcev 7, ponovljeno

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2023, Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan, objavlja...

Beri dalje
25 JUL, 2023
Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnega prostora v pritličju poslovnostanovanjskega objekta, Ulica XIV. divizije 18, ponovljeno

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2023, Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan,...

Beri dalje
11 JUL, 2023
Javna objava osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (SD UN CZ2)

Občina Rogaška Slatina je pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (v nadaljevanju SD UN CZ2), s katerim se ureja območje v osrednjem, zdraviliškem delu naselja Rogaška Slatina, namenjeno zdraviliškim in centralnim...

Beri dalje
5 JUL, 2023
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine, k.o. 1164

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2023  ter dopolnitve iz 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne...

Beri dalje
29 JUN, 2023
Objava javnega zbiranja ponudb za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč (Ob progi)

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2023  ter dopolnitve iz 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne...

Beri dalje
29 JUN, 2023
Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnega prostora na Ulici XIV. divizije 18 v Rogaški Slatini

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2023, Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan, objavlja...

Beri dalje