Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga Občina Rogaška Slatina, je dostopen na spletni povezavi: