Mestna tržnica

Mestna tržnica

Mestna tržnica s parkirno hišo

4. 7. 2014 je bil v centru mesta na Kidričevi ulici 1a v Rogaški Slatini odprt nov objekt, v katerem je pokrita tržnica, brezplačna parkirna hiša Center za 78 osebnih vozil, na vrhu objekta pa še razgledna terasa.

Tržni red mestne tržnice Rogaška Slatina (Uradni list RS št. 45/14) določa upravljanje tržnice, trgovanje, pravice in obveznosti upravljavca, lokacijo tržnice, obratovalni čas, prodajna mesta, prodajalce in najem tržnih mest, pristojbino, prodajo blaga, skladiščenje blaga, vzdrževanje reda in čistoče na mestni tržnici Rogaška Slatina.

 

S tržnimi prostori upravlja Občina Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo, (tel. 03/81-81-728,03/81-81-700; e-naslov; valerija.sket@rogaska-slatina.si).

 

Mestna tržnica obratuje ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah med 8. in 12. uro, tudi ob praznikih.

 

Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:

  • živila: žita, mlečni izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, alkoholne in brezalkoholne pijače ter zdravilna zelišča;
  • neživilski izdelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki domače in umetne obrti ter različni izdelki, ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih (spominki, dekorativni predmeti, tradicionalna orodja in podobno).
  • Na pokriti mestni tržnici se trguje prednostno z živili in sledečimi neživilskimi izdelki oziroma pridelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin ter novoletne jelke.


Na tržnih prostorih v lasti občine smejo prodajati:

  • kmetovalci,
  • nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
  • nosilci osebnega dopolnilnega dela,
  • drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače ali umetnostne obrti,
  • zadruge in
  • drugi posamezniki in organizacije, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje.

 

Prednost pri najemu tržnih mest imajo ponudniki s stalnim bivališčem oziroma registrirano dejavnostjo v Občini Rogaška Slatina.

Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest določi občinski svet s sklepom na predlog upravljavca tržnice. Plačila pristojbine za uporabo tržnega prostora so oproščene dobrodelne in humanitarne organizacije.