Občinski simboli

Občinski simboli

Sedanji grb in zastava

Sedanji grb in zastava kot temeljna občinska simbola sta opredeljena v naslednjih občinskih predpisih:

 

Temeljne barve grba in zastave so:

 • zelena (Pantone 348 C)
 • bela
 • črna

Grb Občine Rogaška Slatina

Zastava Občine Rogaška Slatina

Nastanek občinskega grba in zastave

Atribut za novi grb in zastavo - Pegaza - smo poiskali v legendi iz naše lokalne zgodovine. Vlogo atributa v grbu občine prevzema Pegaz, in sicer na osnovi legende o nastanku rogaškega vrelca. V grboslovje vstopa Pegaz preko grške mitologije in je kot tak že bil - resda poredko, pa vendar, upodobljen na grbih. V grški mitologiji Pegaza pogosto srečujemo v povezavi s kultom vode.

Star grb Občine Rogaška Slatina

Od 3. 3. 1996 do 20. 7. 2002 je občina imela grb - znak (na sliki levo), ki je bil po nastanku občine prevzet kot občinski grb od Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina. Sedanji grb in zastavo je občina Rogaška Slatina dobila leta 2002 na osnovi javnega natečaja, ki ga je razpisala Občina Rogaška Slatina leta 2001. Na javni razpis se je s svojimi deli odzvalo 21 avtorjev iz vse Slovenije. Na podlagi grboslovnih in zastavoslovnih načel je bilo izbrano delo diplomirane arhitektke Andreje Straže Lotrič iz Ljubljane. Novi grb občine Rogaška Slatina in zastava sta bila svečano privzeta ob občinskem prazniku 26. julija 2002.

Utemeljitev heraldične primernosti grba Občine Rogaška Slatina

 • Pegaz je heraldičen lik, ki vstopa v grboslovje preko grške mitologije in je kot tak že bil, resda poredko, pa vendar, upodabljan na grbih.
 • Pegaz prevzema vlogo atributa grba občine Rogaška Slatina na osnovi legende, ki je izpričana tudi v likovni upodobitvi.
 • Ščit grba privzema sanitsko obliko poznogotskega obdobja, kar je dogovorjen in poenoten standard v novonastajajočem slovenskem grboslovju.
 • Umestitev atributa (postave) Pegaza v grbovno polje je pravilna, saj je obrnjen v heraldično desno.
 • Barva ščita je heraldična.
 • Atribut na barvni površini nastopa v kovini, kar je tudi eno od heraldičnih pravil. Na atributu posamezni deli niso izpostavljeni v drugi barvi, kar po heraldičnih pravilih tudi ni obvezno.
 • Zavoljo vseh teh dejstev je izpolnjen najpomembnejši pogoj: tako zasnovan grb je mogoče blazonirati.
 • S tem so izpolnjeni vsi pogoji za vnos tako zasnovanega grba v svetovni grboslovni register.

 

Pri pregledu municipialnih grbov germanske (nanjo zavoljo zgodovinske navezave prostora danešnje Slovenije tudi vežemo svojo grboslovno tradicijo) in deloma srednjeevropske heraldike lahko ugotovimo, da postave Pegaza ne srečujemo v grbih skupnosti, kar zagotavlja grbu unikatnost in s tem lahko prepoznavnost občine Rogaška Slatina v družbi lokalnih skupnosti Zahodne in Srednje Evrope.

 

Utemeljitev heraldične primernosti zastave Občine Rogaška Slatina

 • Zastava spoštuje dvobarvnost, ki je predpisana za municipialne zastave.
 • V zastavi je dosledno izpeljano določilo, da je prva barva grba hkrati prva barva zastave in prva barva atributa grba druga barva zastave.
 • Delitev zastavine rute na polja in trakove je skladna z načeli zastavoslovja.
 • Atribut je umeščen v prvo polje zastavine rute po načelu minucipialnih zastav - torej je na zastavi prostostoječ in brez grbovnega ščita.
 • Zradi vsega tega je možno zastavo blazoinirati.
 • Predlagana zastava je s svojo delitvijo zastavine rute in barvno kombinacijo unikatna med slovenskimi zastavami lokalnih skupnosti, kar ji zagotavlja lahko prepoznavnost.

 

Pri zastavi ločimo horizontalno in vertikalno postavitev. Barve in razmerja zastave so natančno določena.

Zastava Občine Rogaška Slatina na vrhovih

Odprava Planinskega društva Vrelec z zastavo Občine Rogaška Slatina na Kilimandžaru

Kilimandžaro, Tanzanija

Najvišji osvojen vrh zastave Občine Rogaška Slatina v družbi planincev iz Planinskega društva Vrelec Rogaška Slatina: dr. Gorazd Lipnik, Vlado Vistoropski, Milena Krizman (na fotografiji levo) ter dr. Jožef Lipnik, Tadej Grudnik in Ferdo Pak. Uhuru Peak (4.248 m) - Kilimandžaro, Tanzanija.

Odprava Plezalnega kluba Rogaška Slatina z občinsko zastavo na Mont Blanc du Taculu

Mont Blanc du Tacul

Člani Plezalnega kluba Rogaška Slatina so julija 2005 ponesli občinsko zastavo na Mont Blanc du Tacul, 4.248 m. Na sliki PETER MIKŠA, predsednik kluba.

Odprava Planinskega društva Vrelec z občinsko zastavo na Breithornu

Breithorn, Švica

Zastavo Občine Rogaška Slatina sta dr. Jože Lipnik (na fotografiji levo) in Vlado Vistoropski (na fotografiji desno) iz Planinskega društva Vrelec Rogaška Slatina, 15. 7. 2005 ponesla na 4.160 m visok Breithorn v Švici.

Odprava Planinskega društva Vrelec z občinsko zastavo na Mont Blancu

Mont Blanc

Odprava Planinskega društva Vrelec - KLUB 4000+ iz Rogaške Slatine je 13.8.2005 ponesla zastavo Občine Rogaška Slatina na Mont Blanc. Na sliki od leve proti desni so: Jože GRETIČ, dr. Jožef LIPNIK, Vlado VISTOROPSKI, Gorazd LIPNIK in spredaj Drago KREGAR. Zastavo so ponesli na najvišji vrh zahodne in centralne Evrope, Mont Blanc 4.808 m.