Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

Občina Rogaška Slatina se zavezuje, da bo uporabnikom omogočala dostopnost spletnega mesta Občina Rogaška Slatina v skladu Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto Občina Rogaška Slatina.

Za zagotavljanje dostopnosti so bile na spletnem mestu Občina Rogaška Slatina sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve:

 1. Odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona).
 2. Predvidljivo delovanje spletnega mesta.
 3. Opremljanje slik z nadomestnim besedilom.
 4. Uporaba različnih ravni naslovov.
 5. Sprememba kontrasta.
 6. Označitev povezave.
 7. Večje besedilo.
 8. Razmik besedila.
 9. Ustavitev animacije.
 10. Skritje fotografij.
 11. Prilagoditev za dislektike.
 12. Pomočnik pri branju.
 13. Bralna maska.
 14. Zaslonski namigi.
 15. Poravnava besedila.
 16. Omogočena je prilagodljiva višina vrstic.
 17. Poravnava besedila.
 18. Sprememba nasičenosti.

Stopnja skladnosti

Spletno mesto Občina Rogaška Slatina je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletnega mesta Občina Rogaška Slatina nenehno spremljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere vsebine zaradi nesorazmernega bremena ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 1. Skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 2. Nekateri video posnetki nimajo na voljo podnapisov, nadzor krmiljenja ni optimiziran, ker je odvisen od zunanje storitve (npr. Youtube),
 3. Določene vsebine so prenesene iz družbenih omrežij (Facebook in Instagram), kjer lahko prihaja do težav z dostopnostjo (uporaba angleških  izrazov, manjkajoče tekstovne alternative...),
 4. Elementi brez ustreznega barvnega kontrasta,
 5. Elementi brez pomenske oznake,
 6. Odprtje novega zavihka ali okna brez opozorila,
 7. Manjkajoči indikatorji vidnega fokusa,
 8. Povezave z identičnimi cilji, ki imajo različno opisno besedilo,
 9. Fotografije, kjer manjkajo vrednosti atributa 'alt' za sliko,
 10. Manjkajoči naslovi s preskočenimi ravnmi naslovov,
 11. Povezava brez opisnega besedila,
 12. Fotografije, kjer povezavr na fotografije nimajo izpolnjenega atributa "alt",
 13. Neustrezni atributi "aria-labelledby" ali "aria-describedby",
 14. Elementi, ki nimajo prazen <label> pri polju obrazcev,
 15. Strani brez izpolnjenega atributa "lang",
 16. Dostopno ime je ne ujemajoče z vidnim besedilom oznake ali pa ga sploh ne vsebuje.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 19. 8. 2020, na podlagi samoocene. Izjava je bila nazadnje pregledana in posodobljena 19. aprila 2023 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletnem mestu Občina Rogaška Slatina s prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Občina Rogaška Slatina
Izletniška ulica 2
3250 Rogaška Slatina
tel: +3868181700
e-mail:

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite neskladnost z določil Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
tel: +38615555848
e-mail: