Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

Občina Rogaška Slatina se zavezuje omogočati spletne strani www.rogaska-slatina.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 oz. direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta).

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.rogaska-slatina.si.

 

Stopnja skladnosti

To spletišče dosega delno raven dostopnosti AA smernic za načrtovanje spletnih vsebin Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0, ki so objavljene na spletnem naslovu  http://www.w3.org/TR/WCAG20/, zaradi spodaj navedenih izjem:

  • video posnetki nimajo na voljo podnapisov, nadzor krmiljenja ni optimiziran, ker je odvisen od zunanje storitve (npr. Youtube);
  • nekatere informacije, predstavljene na zemljevidu, so lahko nedostopne uporabnikom bralnika zaslona;
  • nekatero slikovno gradivo vsebuje tekst, ki je zaradi slabšega barvnega kontrasta težje berljiv;
  • nekatero slikovno gradivo ni v celoti opremljeno z alternativnim tekstom (ALT).
  • določene vsebine so prenesene iz družbenih omrežij (Facebook in Instagram), kjer lahko prihaja do težav z dostopnostjo (uporaba angleških izrazov, manjkajoče tekstovne alternative...);
  • na spletni strani se za določeno gradivo uporablja format Adobe PDF (dostopanje do teh vsebine je v veliki meri omogočeno tudi brez uporabe tega formata, ker je tekst predstavljen v HTML obliki). Glede na množičnost pojavljanja PDF dokumentov na spletni strani se lahko pojavijo tudi nekatera odstopanja glede tekstovne dostopnosti in vsebine.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 19. 8. 2020.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje posodobljena in pregledana 15. 9. 2020.

 

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na naslov info@rogaska-slatina.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

 

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo.

 

Direktorat za informacijsko družbo
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

 

Pegaz