Naravovarstveni center Sotla - Bobrov center

Naravovarstveni center Sotla - Bobrov center

Naravovarstveni center Sotla

Pobližje spoznavanje Obsotelja na skrajnem zahodu Panonske nižine

Raznolika vsebina centra, ki celovito prikazuje biotsko raznovrstnost na območju Obsotelja, se zaradi tesne povezanosti z reko Sotlo in njenim najbolj prepoznavnim prebivalcem bobrom, imenuje Bobrov center

Center je namenjen izvedbi naravovarstvenih vsebin za vrtce, šole, naravovarstvene organizacije ter ostala društva in turiste. Obuja se tudi projekt ponovne ojezeritve Vonarskega jezera, na območje pa želijo ponovno naseliti vidro in bobra. S tem bo vsebina predstavljena tudi izven prostorov centra.

Več o projektu najdete na spletni strani centra

4

sklopi

Interaktivnih vsebin

393

kvadratnih metrov

stavbne površine

20

parkirnih mest

za obiskovalce

4 enote znanja

Pomemben del vsebine centra je povezan s prikazom soodvisnosti naravnega okolja in človeka, ki s svojimi posegi pomembno vpliva na življenje v reki in ob njej. Program je sestavljen iz štirih glavnih sklopov, ki se raztezajo po celotnem prvem nadstropju objekta in zajemajo:

 • GEOGRAFSKI ORIS

  GEOGRAFSKI ORIS
 • REŠITVE - POGLED V PRIHODNOST

  REŠITVE - POGLED V PRIHODNOST
 • ŽIVLJENJE VODNIH VRST

  ŽIVLJENJE VODNIH VRST
 • BOGASTVO NARAVNIH VODOTOKOV

  BOGASTVO NARAVNIH VODOTOKOV

Objektna zasnova

Objekt je večinoma grajen iz lesa in ima približno 393 kvadratnih metrov neto površine. Vključuje info točko s kavarno, delovno sobo in dva nekoliko večja prostora, namenjena interpretaciji narave. V nadstropju je odprta opazovalnica, obe etaži pa vsebujeta še pokriti terasi v smeri severne in južne smeri. Za obiskovalce je v sklopu zunanje ureditve na voljo 20 parkirnih mest.

Avtorja arhitekture:

Andrej Strehovec, Robert Potokar (Ravnikar Potokar d.o.o.) 

Izgradnja Naravovarstvenega centra Sotla oz. Bobrovega centra je ena od aktivnosti projekta »Vezi narave,« ki je podprt v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Logo Interreg
Logo vezi narave
Logo Bobrov center