Izgradnja oskrbovanih stanovanj v Rogaški Slatini

Izgradnja oskrbovanih stanovanj v Rogaški Slatini

Izgradnja oskrbovanih stanovanj v Rogaški Slatini

Prve vselitve v nova oskrbovana stanovanja v centru mesta, na naslovu Kidričeva ulica 6, se načrtujejo konec leta 2022. Oskrbovana stanovanja bodo namenjena starejšim (nad 65 let) občanom Občine Rogaška Slatina, ki ne zmorejo več v celoti skrbeti zase, lahko pa ob pomoči strokovnega osebja še vedno živijo razmeroma samostojno. Stanovanja, parkirna mesta in okolica bodo v celoti prilagojena potrebam bivanja starejših, tudi osebam na invalidskih vozičkih.

 

V objektu z osebnim dvigalom, ki je zasnovan v 4 etažah, bo na voljo 24 enot oskrbovanih stanovanj, od tega bo 12 enot vključenih v javni (neprofitni) najem, 12 enot pa bo last zasebnega vlagatelja (možnost tržnega najema ali odkupa).


Občina Rogaška Slatina bo oddajala v najem:

  • osem stanovanj velikosti 33,70 m2,
  • dva stanovanja velikosti 45,60 m2 in
  • dva stanovanja velikosti 59,80 m2.

 

V bogati zgodovini dosedanjega sodelovanja občine Rogaška Slatina in Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, so bili od leta 2002 uspešno izpeljani že štirje skupni projekti, v okviru katerih sta partnerja skupaj zagotovila 53 dodatnih javnih najemnih stanovanj na območju Rogaške Slatine. Z novim skupnim projektom bo ta številka v letu 2022 poskočila na 65, od česar bo 12 oskrbovanih najemnih stanovanj za starejše občane.

 

Občina Rogaška Slatina v letu 2022 razpolaga s 123 najemniškimi stanovanji v lasti občine in s stanovanji  Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na območju občine.

Projekt v zaključni fazi, 6.6.2022

Zaključen objekt bo najemnikom predan v uporabo dne 6.10.2022