Izgradnja oskrbovanih stanovanj v Rogaški Slatini

Izgradnja oskrbovanih stanovanj v Rogaški Slatini

Gradnja oskrbovanih stanovanj v Rogaški Slatini zaključena

Prve vselitve v nova oskrbovana stanovanja v centru mesta, na naslovu Kidričeva ulica 6, se načrtujejo v mesecu oktobru leta 2022. Oskrbovana stanovanja bodo namenjena starejšim (nad 65 let) občanom Občine Rogaška Slatina, ki ne zmorejo več v celoti skrbeti zase, lahko pa ob pomoči strokovnega osebja še vedno živijo razmeroma samostojno. Stanovanja, parkirna mesta in okolica bodo v celoti prilagojena potrebam bivanja starejših, tudi osebam na invalidskih vozičkih.

 

V objektu z osebnim dvigalom, ki je zasnovan v 4 etažah, bo na voljo 24 enot oskrbovanih stanovanj, od tega bo 12 enot vključenih v javni (neprofitni) najem, 12 enot pa bo last zasebnega vlagatelja (možnost tržnega najema ali odkupa).


Občina Rogaška Slatina oddaja v najem:

 

  • osem stanovanj velikosti 33,70 m2,
  • dva stanovanja velikosti 45,60 m2 in
  • dva stanovanja velikosti 59,80 m2.

 

V bogati zgodovini dosedanjega sodelovanja občine Rogaška Slatina in Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, so bili od leta 2002 uspešno izpeljani že štirje skupni projekti, v okviru katerih sta partnerja skupaj zagotovila 53 dodatnih javnih najemnih stanovanj na območju Rogaške Slatine. Z novim skupnim projektom bo ta številka v letu 2022 poskočila na 65, od česar bo 12 oskrbovanih najemnih stanovanj za starejše občane.

 

Občina Rogaška Slatina v letu 2022 razpolaga s 123 najemniškimi stanovanji v lasti občine in s stanovanji  Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na območju občine.

Projekt v zaključni fazi, 6.6.2022

Zaključen objekt bo najemnikom predan v uporabo dne 6.10.2022

Zunanji fitnes na Strmi cesti bo dostopen vsem občanom

Zunanji fitnes ob objektu oskrbovanih stanovanj na naslovu Kidričeva ulica 6, bo, enako kot objekt, predan namenu dne 6.10.2022.

 

Zunanji fitnes bo prosto dostopen vsem prebivalcem občine Rogaška Slatina, enako kot obstoječ zunanji fitnes ob Celjski cesti - posamezne naprave so prilagojene tudi gibalno oviranim prebivalcem.

 

Fitnes na prostem ni namenjen zgolj starejši populaciji. Čeprav največkrat fitnes povezujemo s prepoteno vadbo znotraj zaprtih prostorov, pa je v Sloveniji na voljo čedalje več fitnes naprav kar zunaj pod milim nebom, pod krošnjami dreves, na mestnih tratah ali na obronkih skoraj vaških gozdov, prav tako pa JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina zasleduje cilj za organizacijo večih vadb zunaj.

 

Fitnes zunaj omogoča namreč:

več prostora pri sami vadbi,

več kakovostnega zraka – seveda gledamo, da izvajamo fitnes vadbo na bolj »zeleni« lokaciji, če je le mogoče;

občutek svobode je neprecenljiv,

zmanjšano željo po tekmovalnosti, a več želje po dobrih osebnih rezultatih.

Razdeljeni prvi ključi najemniških oskrbovanih stanovanj v Občini Rogaška Slatina, 6.10.2022

Razdeljeni prvi ključi najemniških oskrbovanih stanovanj v Občini Rogaška Slatina, 6.10.2022

V Občini Rogaška Slatina je zaključen projekt izgradnje oskrbovanih stanovanj v okviru novogradnje v Kidričevi ulici, kjer je odslej na voljo 12 enot oskrbovanih stanovanj za javni najem in 12 enot za trg. Ob zaključku del je bila priložnostna slovesnost, na kateri sta o naložbah spregovorila direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, mag. Črtomir Remec, in župan občine, mag. Branko Kidrič.

 

Občina Rogaška Slatina je s snovanjem projekta začela jeseni 2020, v začetku leta 2022 se je projektu na podlagi vloge za soinvestitorstvo pridružil še Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad. Način zagotavljanja javnih najemnih oskrbovanih stanovanj je z odkupom od drugega investitorja, kar pomeni, da je upravne postopke, projektiranje in gradnjo vršil zasebni partner. Navedene aktivnosti je v rekordnem času opravila družba Panles iz Rogaške Slatine. Od 24 enot novih oskrbovanih stanovanj je polovica enot predmet nakupa s strani obeh javnih partnerjev, druga polovica pa ostaja v lasti zasebnega investitorja, preko katerega lahko zainteresirani pridejo do lastniškega oskrbovanega stanovanja ali do morebitnega tržnega najema.

 

Sodelovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije prinaša finančno razbremenitev za lokalno skupnost, saj je sklad kupec šestih od skupno dvanajstih enot javnih najemnih oskrbovanih stanovanj, pri čemer javni sklad za vsa svoja stanovanja podeljuje razpolagalno pravico Občini Rogaška Slatina. Z dokončanjem projekta je starejšim občanom Občine Rogaške Slatine tako na voljo 12 novih javnih oskrbovanih stanovanj po neprofitni najemnini, v skupni izmeri 480,10 m2 stanovanjske površine.

 

Oba javna partnerja sta se maja letos prijavila še na »Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj« in pri tem bila uspešna. Iz Mehanizma za okrevanje in odpornost je občina zagotovila 388.818 evrov nepovratnih evropskih sredstev, javni sklad si je zagotovil podporo v višini 218.895 evrov.

 

Skupna vrednost vseh 12 enot javnih najemnih stanovanj znaša 1.342.068 evrov z vključenim DDV in vključuje opremljanje kuhinj in aktivnosti tržnega komuniciranja ter obveščanja ciljnih javnosti. Sredstva so bila zagotovljena iz sledečih virov:

 

  • 607.713 evrov Evropske unije iz Mehanizma za okrevanje in odpornost,
  • 263.173 evrov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada,
  • 266.300 evrov je občina zagotovila z namensko prodajo nepremičnine,
  • 204.882 evrov je bilo s strani občine zagotovljenih dodatnih denarnih sredstev.

 

Objekt je lociran v središču Rogaške Slatine, v neposredni bližini zdraviliških parkovnih površin in ponudnikov različnih storitev. V okolici objekta je urejenih 26 parkirnih mest, zunanji prostor za druženje in drugi fitnes na prostem za starejše osebe v Rogaški Slatini, ki bo odprt za vse obiskovalce in ne zgolj za najemnike stanovanj v objektu.

Dne 6.10.2022 so bili razdeljeni prvi ključi najemniških oskrbovanih stanovanj

Objekt zagotavlja ustrezno število parkirišč in javno dostopen zunanji fitnes

Notranjost je v celoti prilagojena gibalno in funkcionalno oviranim osebam

Povezava:

 

noo.gov.si