Hiša Zagaj pod Bočem 6

Hiša Zagaj pod Bočem 6

Na polici sredi razgibanega gričevja južno od Boča stoji pritlična zidana stavba s predelano črno kuhinjo, ki naj bi bila po izročilu zgrajena leta 1777.

Čopasta streha je dandanes pokrita s salonitnimi ploščami.

House at the address Zagaj pod Bočem 6

At a shelf in the middle of undulating hills south from Boč is located this ground floor masonry building with a redesigned black kitchen, which is, according to tradition, supposed to have been built in 1777.

The crested roof is now covered with asbestos panels.