Zapisniki in gradiva za seje

Seje občinskega sveta

Seje potekajo praviloma zadnjo sredo v mesecu v sejni dvorani Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2. V mesecu juliju in avgustu občinski svet praviloma rednih delovnih sej nima. V času okrog 26. julija, praznika občine Rogaška Slatina, se občinski svet sestane na slavnostni seji, kjer se podelijo najvišja občinska priznanja. 

 

Gradiva za seje občinskega sveta se svetnikom posredujejo teden dni pred sejo. Vsa sejna gradiva so na vpogled na spletni strani Občine Rogaška Slatina, v Knjižnici Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a  in na sedežih krajevnih skupnosti.

 

Od mandatnega obdobja 2010 - 2014 naprej so vsa sejna gradiva za Občinski sveta Občine Rogaška Slatina dostopna tudi v digitalni obliki.