13. redna seja, 28.2.2024

21. 02. 2024

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka:  0320 – 0002/2024

Datum:    21. 2. 2024

 

 

V A B I L O

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) 

 

 

s k l i c u j e m

 

13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 28. 2. 2024 ob 15. uri,

v sejni dvorani občinske stavbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

 

 1. Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

     (Gradivo je priloženo.)

 

 1. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

 1. Predlog Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (SD OPN1); 1. obravnava.

     (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Bernarda Gotlin.)

     Zapisnik Odbora za cestno in komunalno infrastrukturo dodan dne 28.2.2024

 1. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Komisije za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin; 1. in 2. obravnava.

    (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Simona Dobnik.)

 

 1. Predlog Sklepa o tehnični posodobitvi grafičnih prikazov izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina.

    (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Bernarda Gotlin.)

        Zapisnik Odbora za cestno in komunalno infrastrukturo dodan dne 28.2.2024

 1. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Rogaška Slatina (uradno prečiščeno besedilo UPB-1); 1 in 2. obravnava.

   (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Rogaška Slatina (uradno prečiščeno besedilo UPB-1); 1 in 2. obravnava.

    (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola Rogaška Slatina (uradno prečiščeno besedilo UPB-1); 1 in 2. obravnava.

    (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v organ upravljanja JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina.

    (Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

 

 1. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v organ upravljanja JZ Knjižnica Rogaška Slatina.

    (Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

 

 1. Predlog pristopa k menjalni pogodbi, k.o. Sv. Florijan

      (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog pristopa k menjalni pogodbi, k.o. Sp. Kostrivnica.

      (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog pristopa k menjalni pogodbi, k.o. Rajnkovec.

      (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za 2024.

      (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog prodaje zemljišča za dopolnitev gostinske ponudbe, k.o. Rogaška Slatina.

       (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

      - pisni odgovor na pisno vprašanje iz 12. redne seje.

 

 1. Razno.

 

 

 

 

                                                                                                                           mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                                                         ŽUPAN