OSKRBOVANA STANOVANJA ROGAŠKA SLATINA – KIDRIČEVA ULICA

OSKRBOVANA STANOVANJA ROGAŠKA SLATINA – KIDRIČEVA ULICA

OSKRBOVANA STANOVANJA ROGAŠKA SLATINA – KIDRIČEVA ULICA

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost. Operacija se izvaja v okviru komponente 16: »Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.«

KONČNI PREJEMNIK: Občina Rogaška Slatina.

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 860.000 EUR.

 

  • VIŠINA FINANCIRANJA IZ MEHANIZMA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST: 388.818 EUR.
  • VIŠINA FINANCIRANJA IZ LASTNIH SREDSTEV: 471.182 EUR.

 

NAMEN PROJEKTA:

Zagotavljanje javnih najemnih oskrbovanih stanovanj z odkupom stanovanj.

REZULTATI PROJEKTA:

6 enot javnih najemnih oskrbovanih stanovanj v skupni izmeri 240,05 m2 stanovanjske površine, vključno z opremljanjem kuhinj in aktivnostmi tržnega komuniciranja in obveščanja ciljnih javnosti.

OPIS PROJEKTA:

Občina Rogaška Slatina je oktobra 2020 pričela z načrtovanjem projekta, s katerim želi svoj obstoječi fond javnih najemnih stanovanj razširiti še na področje javnih najemnih oskrbovanih stanovanj. Povod za pripravo tovrstnega projekta so pozitivne izkušnje na področju upravljanja javnih najemnih stanovanj, pozivi javnosti in različnih deležnikov, naj se občinski sistem javnih najemnih stanovanj razširi na oskrbovana stanovanja, in poslanstvo Občine, da vselej kadar je to mogoče, po svojih zmožnostih, v čim večji meri prispeva ciljem družbe na področju dolgotrajne oskrbe. Občina bo v okviru lastnih projektnih aktivnosti zagotovila 6 enot javnih najemnih oskrbovanih stanovanj v skupni izmeri 240,05 m2 stanovanjske površine, vključno z opremljanjem kuhinj in aktivnostmi tržnega komuniciranja in obveščanja ciljnih javnosti.

Ob tem je potrebno poudariti, da bo še 6 enot javnih najemnih oskrbovanih stanovanj znotraj istega objekta zagotovil Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki bo Občini Rogaška Slatina podelil razpolagalno pravico. Od jeseni 2022, ko bo projekt zaključen, bo starejšim občanom Občine Rogaške Slatine tako na voljo 12 novih javnih oskrbovanih stanovanj po neprofitni najemnini v novem objektu, v skupni izmeri 480,10 m2 stanovanjske površine.

V novogradnji bo torej zagotovljenih 12 javnih najemnih oskrbovanih stanovanj, še 12 enot pa bo v lasti zasebnega investitorja, preko katerega lahko zainteresirani pridejo do lastniškega oskrbovanega stanovanja ali do morebitnega tržnega najema. Objekt je lociran v središču Rogaške Slatine, v neposredni bližini zdraviliških parkovnih površin in ponudnikov različnih storitev. V okolici objekta bo urejenih 26 parkirnih mest, zunanji prostor za druženje in nenazadnje – drugi fitnes na prostem za starejše osebe v Rogaški Slatini, ki bo odprt za vse obiskovalce in ne zgolj za uporabnike objekta.

 

LETO IZVEDBE: 2022.

 

POVEZAVE:

rogaska-slatina.si

noo.gov.si

evropskasredstva.si