Uradne objaveArhiv objav

OPOZORILO NA NEVARNOST za neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, možen tudi pojav toče

08.06.2018

Agencije Republike Slovenije za okolje, opozarja na NEVARNOST - neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, možen je tudi pojav toče. beri naprej

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2018 z dopolnitvami

01.06.2018

Na podlagi 8. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 36/18) se objavi Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2018 z dopolnitvami. beri naprej

Napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja z nepremičnim premoženjem

01.06.2018

Na podlagi sklepov Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina se pristopa k sklenitvi neposrednih pogodb. beri naprej

Predaja obnovljenih sprehajalnih poti in zemljevidov uporabnikom

18.07.2018

V sklopu sledenja programu trajnostno orientirane turistične destinacije, ki je v letu 2018 prejela tudi zlati znak Green destination, je župan občine predal obnovljene sprehajalne poti in zemljevide uporabnikom. beri naprej

Rekonstrukcije lokalne ceste Sv. Florijan - Stemec pri Sv. Florijanu

16.07.2018

V sklopu programa posodobitve cestne infrastrukture v Občini Rogaška Slatina je župan mag. Branko Kidrič dne 12.7.2018 s prerezom traku uradno otvoril in prometu predal rekonstruiran odsek lokalne ceste Sv. Florijan – Strmec beri naprej

Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina

16.07.2018

V Občini Rogaška Slatina je 9.7.2018 potekala otvoritev novozgrajenega otroškega igrišča. Župan občine, mag. Branko Kidrič, je ob priložnostni slovesnosti predstavil nekatere podrobnosti v zvezi z izvedbo. beri naprej

Posnetki        Arhiv posnetkov


Občina Rogaška Slatina

Izletniška ulica 2

3250 Rogaška Slatina

 (03) 81 81 700

 (03) 81 81 724

 obcina@rogaska-slatina.si


Poslovni čas Občine 

Rogaška Slatina

pon, tor, čet: 8.00 - 15.00 

sre:  8.00 - 16.00 

pet:  8.00 - 14.00


Uradne ure Krajevnega urada Rogaška Slatina

 (03) 817 17 54

 (03) 817 17 00

pon: 8.00 - 12.00 in

 13.00 - 14.30

sre:  8.00 - 12.00 in

        13.00 - 16.00

pet:  8.00 - 12.30

 • Lokalne volitve 2018
 • SLOVENIA GREEN DESTINATION
 • XXV dirka Po Sloveniji 2018
 • Medobčinski inšpektorat in redarstvo
 • Vloge in obrazci
 • iobčina
 • Klic v sili
 • Mestna blagajna
 • Invalidom prijazna občina
 • Brezplačne modre cone v Rogaški Slatini
 • Mestna tržnica
 • Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
 • Anin dvor
 • Skupnost občin Slovenije
 • Športna zveza
 • Javni zavod za turizem in kulturo
 • taxi
 • Podjetniški inkubator Vrelec