Uradne objaveArhiv objav

Obvezno zatiranje ambrozije

20.07.2018

Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia določa, da so vsi lastniki in najemniki zemljišč, na katerih raste ambrozija, dolžni odstranjevati to škodljivo rastlino. Pozor, rastlina je alergena. beri naprej

OPOZORILO NA NEVARNOST za neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, možen tudi pojav toče

08.06.2018

Agencije Republike Slovenije za okolje, opozarja na NEVARNOST - neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, možen je tudi pojav toče. beri naprej

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2018 z dopolnitvami

01.06.2018

Na podlagi 8. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 36/18) se objavi Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2018 z dopolnitvami. beri naprej

Predaja obnovljenih sprehajalnih poti in zemljevidov uporabnikom

18.07.2018

V sklopu sledenja programu trajnostno orientirane turistične destinacije, ki je v letu 2018 prejela tudi zlati znak Green destination, je župan občine predal obnovljene sprehajalne poti in zemljevide uporabnikom. beri naprej

Rekonstrukcije lokalne ceste Sv. Florijan - Stemec pri Sv. Florijanu

16.07.2018

V sklopu programa posodobitve cestne infrastrukture v Občini Rogaška Slatina je župan mag. Branko Kidrič dne 12.7.2018 s prerezom traku uradno otvoril in prometu predal rekonstruiran odsek lokalne ceste Sv. Florijan – Strmec beri naprej

Centralno otroško igrišče Rogaška Slatina

16.07.2018

V Občini Rogaška Slatina je 9.7.2018 potekala otvoritev novozgrajenega otroškega igrišča. Župan občine, mag. Branko Kidrič, je ob priložnostni slovesnosti predstavil nekatere podrobnosti v zvezi z izvedbo. beri naprej

Posnetki        Arhiv posnetkov


Občina Rogaška Slatina

Izletniška ulica 2

3250 Rogaška Slatina

 (03) 81 81 700

 (03) 81 81 724

 obcina@rogaska-slatina.si


Poslovni čas Občine 

Rogaška Slatina

pon, tor, čet: 8.00 - 15.00 

sre:  8.00 - 16.00 

pet:  8.00 - 14.00


Uradne ure Krajevnega urada Rogaška Slatina

 (03) 817 17 54

 (03) 817 17 00

pon: 8.00 - 12.00 in

 13.00 - 14.30

sre:  8.00 - 12.00 in

        13.00 - 16.00

pet:  8.00 - 12.30

 • Praznik Občine Rogaška Slatina
 • Lokalne volitve 2018
 • SLOVENIA GREEN DESTINATION
 • XXV dirka Po Sloveniji 2018
 • Medobčinski inšpektorat in redarstvo
 • Vloge in obrazci
 • iobčina
 • Klic v sili
 • Mestna blagajna
 • Invalidom prijazna občina
 • Brezplačne modre cone v Rogaški Slatini
 • Mestna tržnica
 • Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
 • Anin dvor
 • Skupnost občin Slovenije
 • Športna zveza
 • Javni zavod za turizem in kulturo
 • taxi
 • Podjetniški inkubator Vrelec