Uradne objaveArhiv objav

OPOZORILO NA NEVARNOST za neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, možen tudi pojav toče

08.06.2018

Agencije Republike Slovenije za okolje, opozarja na NEVARNOST - neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, možen je tudi pojav toče. beri naprej

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2018 z dopolnitvami

01.06.2018

Na podlagi 8. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 36/18) se objavi Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2018 z dopolnitvami. beri naprej

Napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja z nepremičnim premoženjem

01.06.2018

Na podlagi sklepov Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina se pristopa k sklenitvi neposrednih pogodb. beri naprej

Turistična destinacija Rogaška Slatina prejemnica znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION

27.03.2018

Turistična destinacija Rogaška Slatina je bila v skladu s kriteriji Zelene sheme slovenskega turizma, ocenjena z ZLATIM ZNAKOM SLOVENIA GREEN DESTINATION. Gre za mednarodno priznano oceno odgovornega in v trajnostni razvoj usmerje beri naprej

Podpis pogodb za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika

02.03.2018

Na Občini Rogaška Slatina je potekal podpis pogodb za izvedbo dveh projektov na področju prometne infrastrukture, in sicer za rekonstrukcijo lokalne ceste Sv. Florijan in Strmec, ter za ureditev pločnika v Steklarski ulici beri naprej

Podpis pogodbe za izgradnjo otroškega igrišča v Rogaški Slatini

02.03.2018

V Občini Rogaška Slatina je potekal podpis pogodbe za izgradnjo centralnega otroškega igrišča. Skorajšnji začetek del sta oznanila župan mag. Branko Kidrič, in g. Bojan Hočevar, direktor na javnem razpisu izbrane družbe CVP. beri naprej

Posnetki        Arhiv posnetkov


Občina Rogaška Slatina

Izletniška ulica 2

3250 Rogaška Slatina

 (03) 81 81 700

 (03) 81 81 724

 obcina@rogaska-slatina.si


Poslovni čas Občine 

Rogaška Slatina

pon, tor, čet: 8.00 - 15.00 

sre:  8.00 - 16.00 

pet:  8.00 - 14.00


Uradne ure Krajevnega urada Rogaška Slatina

 (03) 817 17 54

 (03) 817 17 00

pon: 8.00 - 12.00 in

 13.00 - 14.30

sre:  8.00 - 12.00 in

        13.00 - 16.00

pet:  8.00 - 12.30

 • XXV dirka Po Sloveniji 2018
 • SLOVENIA GREEN DESTINATION
 • Medobčinski inšpektorat in redarstvo
 • Vloge in obrazci
 • iobčina
 • Klic v sili
 • Mestna blagajna
 • Invalidom prijazna občina
 • Brezplačne modre cone v Rogaški Slatini
 • Mestna tržnica
 • Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
 • Anin dvor
 • Skupnost občin Slovenije
 • Športna zveza
 • Javni zavod za turizem in kulturo
 • taxi
 • Podjetniški inkubator Vrelec