Vila Zlatorog

Vila Zlatorog

Vila z vrtno parcelo na Ulici XIV. divizije 22 je bila zgrajena leta 1889 v stilu zdraviliških švicarij. 

Pritličje je zidano in ometano, nadstropje pa obdano z lesenim opažem z rezljanimi detajli. Arhitekturni poudarek predstavlja rezljani leseni altan. Razgibane strešine, leseni deli fasade in balkonski pomoli so bili skrbno obnovljeni, notranjščina vile je intaktna.

Villa Zlatorog

The villa with a garden plot at the street Ulica XIV. Division 22 was built in 1889 in the form of Spa sweats.

The ground floor is made of bricks and plastered; wooden panelling with scraped details covers the upper floor. A special architectural element is the carved wooden altan. The undulating roofing, wooden parts of the façade and balcony piers were carefully restored. The interior of the villa is intact.