Voda iz pipe

Voda iz pipe

Februarja 2020 je župan mag. Branko Kidrič prejel certifikat Voda iz pipe in se s podpisom zavezal, da bo občina v poslovnih prostorih in na dogodkih, ki jih organizira, ponujala izključno pitno vodo iz pipe. Prav tako bo k pitju vode iz pipe spodbujala svoje občane in obveščala, da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo ter da je voda iz pipe trajnostno naravnan ukrep, saj ni predpakiranja v plastični embalaži.

Pegaz