Priznanja občini

Priznanja občini

Turistična destinacija Rogaška Slatina prejemnica znaka

Priznanje Slovenia Green Destination - Gold

Priznanja Turistične zveze Slovenije na tekmovanjih v urejenosti slovenskih krajev

Priznanje Rogaški Slatini - Naj javno stranišče

Občina Rogaška Slatina prejela evropski certifikat QUEST

Evropsko priznanje Entente Florale Europe 2008

Status "Občina po meri invalidov"

Certifikat BYPAD