OK okusi

OK okusi

OK okusi

OK okusi

Projekt odobren na 3. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR.

Prijavitelj projekta:

Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Partnerji projekta:

  • Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
  • Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
  • Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
  • Konjeniški klub Strmol, Ptujska cesta 21, 3252 Rogatec
  • Kmetijska zadruga Šmarje z.o.o., Obrtniška ulica 2, 3240 Šmarje pri Jelšah

Namen projekta:

Z izvedbo operacije vplivamo na vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev, razvijamo in povezujemo nove produkte ter dvigujemo raven znanja udeležencev. Zaradi potrebe po lokalni samooskrbi, vedno večjem zavedanju prebivalstva o prednostih nakupa lokalanih produktov, vedno večjem številu prireditev in dogodkov (tržnice, sejmi, kulinarični dogodki,…) in vedno večji prepoznavnosti in obiskanosti le-teh, je nujna zagotovitev osnovnih pogojev za trženje in predstavitev lokalnih produktov in storitev. Potrebna je posodobitev obstoječe dotrajane opreme z nakupom nove, s ciljem zagotoviti podporo razvoju lokalne ponudbe, kar vpliva pozitivno na prepoznavnost in obiskanost.

Projekt: OK okusi (180,48 KB)