Parkirišče P+R

Parkirišče P+R

Tloris novega parkirišča

Funkcionalen pristop k trajnostni mobilnosti

Na območju pod Tržaškim hribom je zaključena izgradnja parkiriščs po sistemu P + R, kar pomeni »parkiraj in presedi.« Na lokaciji je omogočeno parkiranje skupno 51 osebnih vozil in nadaljevanje poti po mestu z izposojenim javnim kolesom. V ta namen so ob šestih obstoječih načrtovane še dve dodatni postaji za izposojo koles, ob Zdravstveni postaji Rogaška Slatina ter na parkirišču P + R.

31

parkirnih mest

na parkirišču P+R

20

parkirnih mest

v neposredni bližini razglednega stolpa

7

postaj

za izposojo koles

Kolesarska postaja za izposojo koles

Spodbuda dnevnim migrantom

 

V pripravi je tudi predlog neposrednih spodbud za tiste občane, ki bodo za namen dnevnih migracij svoje avtomobile največkrat zamenjali z javnim kolesom. Ob dela prostih dnevih je pričakovana drugačna struktura uporabnikov, takrat bodo kapacitete parkirišča P+R polnili obiskovalci Rogaške Slatine.

Turistični avtobus

Kapacitete za turistične obiske

Za namen stalnega turističnega obiska bo posebej zagotovljenih še 20 parkirnih mest neposredno ob razglednem stolpu Kristal. Prav tako bodo na voljo 4 parkirna mesta za avtobuse.

Povezani projekti

Nadhod Sonce

Nadhod Sonce

Eden od pomembnejših projektov za razvoj turizma v Rogaški Slatini bo izgradnja nadhoda preko glavne ceste skozi mesto.

Beri dalje
Razgledni stolp Kristal

Razgledni stolp Kristal

Razgledni stolp Kristal bo z višino 106 metrov najvišji stolp in hkrati najvišja stavba v Sloveniji. Poglede, in obiskovalce, bo privabljal z...

Beri dalje
VR doživetje - let s Pegazom

VR doživetje - let s Pegazom

Projekt doživetja virtualne resničnosti, katerega postavitev je predvidena v najvišjem nadstropju razglednega stolpa Kristal.

Beri dalje

Projekt v zaključni fazi, 3.3.2022

Predaja investicij namenu, 22.9.2022

Predaja investicij namenu, 22.9.2022

Pod vznožjem Tržaškega hriba v Rogaški Slatini je 22.9.2022 potekala slovesna otvoritev dveh novih pridobitev v mestu, in sicer nadhoda, poimenovanega Sonce, ki povezuje mestno promenado in središče mesta z vznožjem Tržaškega hriba ter parkirišča P+R (presedi in pelji), ki se nahaja tik ob nadhodu. Investiciji je namenu predal župan mag. Branko Kidrič, ki je ob tej priložnosti predstavil oba projekta.

Projekt izgradnje nadhoda Sonce je morda do sedaj najpomembnejši projekt, namenjen spodbujanju trajnostne mobilnosti v Rogaški Slatini, ob tem pa bo imel ključno vlogo pri omogočanju nadaljnjega turističnega in siceršnjega razvoja območja Tržaškega hriba, naselij v njegovem zaledju in celotne Rogaške Slatine. Trasa nadhoda vodi od promenade, med restavracijo Sonce in domom starejših preko glavne ceste in železniške proge do vznožja Tržaškega hriba kjer se izteče v območje neposredno ob novem parkirišču P+R. To območje je po umestitvi nove državne ceste ob železniško progo v letu 1989 ostalo ločeno od ostalega mestnega jedra.

Dolžina arhitekturno dodelanega objekta, skupaj s severnim dostopom in krili južnega opornika znaša 182 m, širina med ograjama znaša 3,5 metra. Niveleta povezave poteka iz smeri promenade v naklonu 5 % z vmesnimi horizontalnimi počivališči (podesti) dolžine 3 m. V sklopu nadhoda sta nameščeni dvigali z jeklenima jaškoma, ki sta zastekljena z varnostnim steklom. Dvigali sta namenjeni lažjemu dostopu s parkirišča na nadhod kot tudi povezavi na obstoječe kolesarsko omrežje saj omogočata vstop kolesarja skupaj s kolesom, kar je prvi tovrsten uveljavljen pristop uporabe v Sloveniji.

V sklopu celostne ureditve območja je ob nadhodu zgrajeno parkirišče P+R (presedi in pelji), ki obsega parkirne površine za 51 osebnih vozil, dva avtobusa, ob tem pa je bila urejena tudi dovozna cesta ter podporne konstrukcije parkirišča, komunalni vodi, hortikulturna ureditev in urbana oprema. S ciljem ohranjanja gozdnega roba in zelene Rogaške Slatine je bilo zasajenih 19 mladih listnatih dreves ter 7014 sadik grmovnic in vzpenjalk. Na parkirišču je nameščena postaja za avtomatizirano izposojo koles s 15 ključavnicami in pripadajočimi kolesi za izposojo, ki bodo vključena v sistem avtomatske izposoje koles »Mobilno Obsotelje«.

Z novim nadhodom skupaj s parkiriščem P+R in izposojevalnico koles je domačinom, turistom in dnevnim potnikom omogočena dnevna uporaba trajnostnih oblik prevoza, t.j koles, ob tem pa je zagotovljeno varno dostopanje obiskovalcev iz zdraviliškega dela do obstoječe in bodoče turistično-rekreativne ponudbe Tržaškega hriba. Hkrati z razvojem trajnostne mobilnosti bo nova infrastruktura prispevala k izboljšanju kakovosti zraka v mestu, boljši povezanosti urbanega območja z njenim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev ter povečanju prometne varnosti. Navedene pridobitve so nov velik korak v nadaljnjem turističnem in trajnostnem razvoju Rogaške Slatine, krepitvi prepoznavnosti mesta doma in po svetu in dober obet bodočega razvoja mesta kot celote.

Končna vrednost projekta »Nadhod Sonce« skupaj z nadzorom in varnostnim načrtom znaša 1.820.000 EUR, od tega je investicijo z 1.192.000 EUR sofinanciranja podprl  Eko sklad, slovenski okoljski sklad. Končna vrednost projekta »Parkirišče P+R« skupaj z nadzorom in varnostnim načrtom znaša 725.000 EUR. Oba projekta skupaj sta torej vredna 2.545.000 EUR.

Prerez traku, 22.9.2022

Nadhod Sonce povezuje P + R z obstoječimi kolesarskimi povezavami in pešpotmi

Ob svetovnem dnevu turizma Rogaška Slatina ponovno umeščena med 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu 2022

Ob svetovnem dnevu turizma prepoznana dobra praksa z področja trajnostne mobilnosti

Ob svetovnem dnevu turizma prepoznana dobra praksa z področja trajnostne mobilnosti

Umestitev med 100 TOP trajnostnih destinacij potrjuje vizijo trajnostne mobilnosti

Ob svetovnem dnevu turizma, 27.9.2022 s ponosom sporočamo, da je vodilna turistična destinacija Rogaška Slatina v letu 2022 ponovno umeščena med 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu.

 

Letošnji svetovni dan turizma je namenjen razmisleku o tem, kako ravnamo s turizmom in v njem; cilj je trajnostni in bolj vključujoč turizem.

 

Trajnostna mobilnost je eden izmed stebrov trajnostnega razvoja, ki se potrjuje kot prava vizija razvoja. Preverjanje trajnosti pa je prvi korak tekmovanja TOP 100. To zagotavlja, da sodelujoče destinacije upoštevajo trajnice trajnostnega turizma in šele ko dosežejo najmanj 60 odstotno izpolnjevanje vseh kriterijev  so lahko povabljene k sodelovanju v TOP 100.  

 

Preberite si novico o predaji projektov trajnostne mobilnosti v uporabo, na tej povezavi.