Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija

Podatki o lokalnih volitvah in naknadnem referendumu 2020

Občinsko volilno komisijo Občine Rogaška Slatina imenuje Občinski svet Občine Rogaška Slatina.

Član komisije           Funkcija  Naslov 
Klavdija Prah  predsednik Male Rodne 35b, Rogaška Slatina
Iva Inkret Markovinovič nam. preds. Levstikova 5a, Rogaška Slatina
Edvard Došler  član  Gozdna ulica 26, Rogaška Slatina
Nastja Božak  nam. člana   Žibernik 37, Rogaška Slatina
Darko Cverlin  član Kamence 21, Rogaška Slatina
Maja Ivanuš  nam. člana  Gozdna ulica 11, Rogaška Slatina
Anton Podhraški član Tekačevo 30, Rogaška Slatina 
Sandi Kamenšek   nam. člana  Šlandrova ulica 18, Rogaška Slatina

Naloge občinske volilne komisije

Naloge občinske volilne komisije določa Zakon o lokalnih volitvah:

  1. skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
  2. potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
  3. določa volišča;
  4. imenuje volilna odbore;
  5. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
  6. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
  7. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.