Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija

Podatki o lokalnih volitvah in naknadnem referendumu 2020

Občinsko volilno komisijo Občine Rogaška Slatina imenuje Občinski svet Občine Rogaška Slatina.

Naloge občinske volilne komisije

Naloge občinske volilne komisije določa Zakon o lokalnih volitvah:

  1. skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
  2. potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
  3. določa volišča;
  4. imenuje volilna odbore;
  5. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
  6. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
  7. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.