Civilna zaščita in požarna varnost

Civilna zaščita in požarna varnost

Občina Rogaška Slatina je s sosednjimi občinami ustanovila Skupno občinsko upravo za civilno zaščito in požarno varnost občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (Uradni list RS, št. 76/2000). Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja Občina Šmarje pri Jelšah. Skupni organ občinske uprave pokriva področje dela civilne zaščite in požarne varnosti šestih občin ustanoviteljic.

Kontakt

Sedež skupne občinske uprave


Občina Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 11
3240 Šmarje pri Jelšah


T: (03) 810 12 31 
T: (03) 810 12 30
F: (03) 810 12 32

E: gz-smarje@siol.net
E: miha.sket@smarje.si


Bojan Hrepevnik
, strokovni sodelavec za požarno varnost
T: (03) 810 12 31
M: 041 793 852
F: (03) 810 12 32
E: gz-smarje@siol.net

 

Miha Šket, strokovni sodelavec za zaščito in reševanje
T: (03) 817 16 30
M: 031 514 848
F: (03) 817 16 26
E: miha.sket@smarje.si

Varstvo pred požarom

 1. Prijava požara ali druge nesreče na telefonsko številko: 112
 2. Za sproženje siren in tiho alarmiranje kličite: (03) 818-01-13 (varnostna služba Steklarne Rogaška)

Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina

1. Roman KROPEC, poveljnik Občinskega štaba CZ

3. mr. sc. RATKAJEC TIHOMIR, dr. med.; odgovoren za prvo medicinsko pomoč

 • Plečnikova ulica 9, 3250 Rogaška Slatina
 • Telefon doma: (03) 581 37 76
 • Telefon služba: (03) 819 13 60
 • GSM: 040/ 698-220

4. Aleksander ROJNIK, odgovoren za RBK zaščito

5. Mario GAMILEC, odgovoren za gasilsko službo

 • Poveljnik gasilskega poveljstva v Občini Rogaška Slatina
 • Gozdna ulica 2, Rogaška Slatina
 • GSM: 051 603 507

6. Zvonimir JUNEŽ, odgovoren za gradbeno-tehnično reševanje

7. Robert IVANOŠ, odgovoren za službo za podporo

Video posnetek vaje

"Nesreča z nevarnimi snovmi v Steklarni Rogaška 2010"


Ogledate si lahko video posnetek uspešno izvedene vaje "Nesreča z nevarnimi snovmi v Steklarni Rogaška 2010", organizirane 11. 9. 2010 pri industrijskem obratu Steklarna Rogaška d.d. v Rogaški Slatini.  

Pri izvedbi so sodelovali:

 • štab Civilne zaščite (CZ) Občine Rogaška Slatina,
 • ekipa CZ Steklarne Rogaška d. d,
 • Reševalna služba Zdravstvenega doma  Šmarje pri Jelšah,  
 • Zdravstvena postaja Rogaška Slatina,
 • Prehospitalna enota (PHE) Celje,
 • Reševalna služba Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Brežice,
 • ekipa prve pomoči Prostovoljnega gasilskega društva Rogaška Slatina,
 • Policijska postaja Rogaška Slatina ter
 • prostovoljne gasilske enote; Steklarna Rogaška Slatina, Rogaška Slatina, Kostrivnica in Sv. Florijan.