Naziv častni občan/ka

Ivan Cajzek

častni občan Občine Rogaška Slatina

 

 • leto podelitve naziva 2023, 
 • pomemben prispevek k ugledu, prepoznavnosti in napredku lokalne skupnosti,  
 • razvoj gradbene kulture in raziskovalne dejavnosti od ustanovitve podjetja v letu 1990, 
 • trajni pomen napredka na področju podjetništva in gospodarstva v lokalni skupnosti,
 • izjemen prispevek na področju humanizma.

 

Ivan Cajzek

 

Danica Zorin Mijošek

častna občanka Občine Rogaška Slatina

 

 

 • leto podelitve naziva 2022, 
 • pomemben prispevek k ugledu in napredku lokalne skupnosti,  
 • razvoj podjetja Kozmetika Afrodita d.o.o. od leta 1970 do mednarodnih razsežnosti, 
 • izjemen prispevek na področju gospodarskega razvoja lokalne skupnosti, ki ima trajen pomen,
 • uvajanje novih vrednot trajnostnega razvoja in kulture organizacije,
 • izjemen prispevek na področju humanizma.

 

Danica Zorin Mijošek

 

Marjan Čuješ

častni občan Občine Rogaška Slatina

 

 • leto podelitve naziva 2020 (posthumno)
 • prvi Tajnik občine Rogaška Slatina vse od njene ustanovitve leta 1994 do svoje smrti dne 20.10.2019
 • na položaju Tajnika občine je ves čas sodeloval pri najzahtevnejših razvojnih projektih občine ter protokolarnih dogodkih
 • s svojim znanjem in zagnanostjo je poseben pečat pustil pri delu s krajevnimi skupnostmi, kjer je pokazal posebej sočuten odnos do ranljivih skupin
 • izjemen prispevek pri vzpostavitvi Občine po meri invalidov
 • z izjemnim delovanjem in storitvami na večih področjih dela in družbenega življenja je pomembno prispeval k ugledu in napredku občine in širše skupnosti v daljšem časovnem obdobju

Marjan Čuješ

 

mag. Franc But
častni občan Občine Rogaška Slatina

 

 • leto podelitve naziva 2007
 • 15. 1. 2007 veleposlanik države Slovenije v Pragi
 • XII. 2000 - IV. 2004 minister za kmetijstvo
 • od 2004 državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo
  IV. 2000 - XII. 2000 Direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podežel
 • 1999 - XII. 2000 član izvršnega odbora Evropske komisije za kmetijstvo (ECA) v okviru FAO
 • IV. 1998 - 2002 namestnik vodje ožje pogajalske skupine Slovenije za pristop Slovenije v EU
 • 1997 - IV. 2000 državni sekretar za razvoj podeželjskih območij
 • 1996 poslanec Državnega zbora RS
 • 1994 - 1997 član sveta Radia in televizije Slovenije
mag. Franc But

mag. Franc But

dr. Jožef Lipnik,  
častni občan Občine Rogaška Slatina

 

 • leto podelitve naziva 2005,
 • profesor na I. osnovni šoli v Rogaški Slatini,
 • doktor znanosti, univerzitetni profesor za Didaktiko slovenskega jezika in Didaktiko slovenske književnosti na Pedagoški fakulteti Univerze Maribor,
 • gostujoči profesor na Univerzi Dunaj in Univerzi Olomuc,
 • odlikovanja: Medalja dela, Medalja za vojaške zasluge, Red dela s srebrninm vencem, Zlati javorjev list Zveze tabonikov Jugoslavije, Zlata plaketa Univerze Maribor, Plaketa in Častna medalja Pedagoške fakultete Univerze Palackega Olomuc na Češkem.

dr. Jožef Lipnik

Plaketa občine

Dobitniki plaket Leto prejema Naslov dobitnika
Nogometni klub Rogaška Slatina 2023 Sotelska cesta 55, Rogaška Slatina
Aleksander S. Jurkovič – Nani Poljanec 2023 Celjska cesta 20, Rogaška Slatina
JSKD, OI Rogaška Slatina 2022 Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina
OKP Rogaška Slatina d.o.o. 2021 Celjska cesta 12, Rogaška Slatina
Vinko But 2021 Zg. Kostrivnica 12, Podplat
Marija Čakš 2020 Sp. Kostrivnica 13, Podplat
Josip Kovačić 2020 Lastine 2a, Rogaška Slatina
Steklarna Rogaška d.o.o. 2019 Ulica talcev 1, Rogaška Slatina
Peter Volovšek 2019 Lastine 2b, 3250 Rogaška Slatina
Stanko Fajs 2018 Kamna Gorca 5, 3241 Podplat
Kovinostrugarstvo Karol Korez s.p. 2018 Zg. Negonje 35c,3250 Rogaška Slatina
Franc Žerak 2017 Strmolska ulica 9, 3252 Rogatec
Panles.o.o. 2017 Tekačevo 62 B, 3250 Rogaška Slatina
Robert Reich 2016 Prvomajska ulica 5, 3250 Rogaška Slatina
Marijan Bračun s. p. 2016 Brestovec 7 , 3250 Rogaška Slatina
Knjižnica Rogaška Slatina 2015 Celjska cesta 13, Rogaška Slatina
Košarkarski klub Rogaška 2015 Ulica Kozjanskega odreda 4,
Rogaška Slatina
Jože Vehovar 2014 Brestovška 2, Rogaška Slatina
Zvonko Plevčak 2014 Irje 36a, Rogaška Slatina
MOS servis, trgovina, storitve,
inženiring d.o.o.
2013 Kidričeva ulica 30, Rogaška Slatina
Jožef Škrabl 2012 Irje 43, Rog. Slatina
Turistično društvo Rogaška Slatina 2012 Zdraviliški trg 1, Rogaška Slatina
mag. Davor Šenija 2011 Lilekova 5, Celje
mag. Anton Tepež 2011 Ulica XIV. divizije 4, Rogaška Slatina
Kozmetika Afrodita, d.o.o. 2010 Kidričeva ulica 54, Rogaška Slatina
Planinsko društvo Boč Kostrivnica 2010 Zg. Kostrivnica 3, Podplat
Glasbena šola Rogaška Slatina 2009 Kidričeva ulica 26a, Rogaška Slatina
Roman Kropec - Veterinarski center
Negonje
2009 Zg. Negonje 36, Rogaška Slatina
Društvo ljubiteljev likovne ustvarjalnosti Mavrica      2008 Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina
Gradbeni odbor za ohranitev sakralnih
objektov Sv. Florijan
2008 Sv. Florijan 61, Rogaška Slatina
Društvo vinogradnikov občine Rogaška 
Slatina"Rogaška"
2007 p.p. 26, Rogaška Slatina
Društvo upokojencev Kostrivnica 2007 Zg. Kostrivnica 29, Podplat
Ivan Mijošek 2006 Zg. Negonje 4b, Rogaška Slatina
Folklorno društvo Minerali Rogaška
Slatina
2006 Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina
GIC gradnje d.o.o. 2005 Sv. Florijan 120, Rogaška Slatina
Franc Plohl 2005 Stritarjeva ulica 13, Rogaška Slatina
Danica Zorin Mijošek 2002 Sp. Negonje, Rogaška Slatina
Erih Krašovec 2002 Sotelska cesta 8, Rogaška Slatina
Anton Kamenšek 2001 Cvetlični hrib 12, Rogaška Slatina
Steklarska šola Rogaška Slatina 2001 Steklarska ulica 1, Rogaška Slatina
Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška
Slatina
2000 Prvomajska ulica 15a, Rogaška Slatina
Anton Škrabl 2000 Brestovec 30, Rogaška Slatina
Ljudska univerza Rogaška Slatina 1999 Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina
Jože Erjavec 1999 Brezje 12, Podplat
mag. Branko Kidrič 1998 Cerovec pod Bočem 6a, Rogaška Slatina
Branko Pucelj 1998 Mladinska ulica 4, Rogaška Slatina
Janez Krašovec 1996 Brestovška ulica 2, Rogaška Slatina
Moški pevski zbor Rogaška Slatina 1996 Cvetlični hrib 12, Rogaška Slatina

Priznanje občine

Dobitniki priznanj Leto Naslov dobitnika
Sekcija ljudski pevci, Planinski prijatelji,
Planinsko društvo Vrelec – Rogaška
2023 Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina
Rafael Zupanc               2023 Topole 35a, Rogaška Slatina
Veronika Ferčec 2023 Sv. Florijan 85, Rogaška Slatina
Betka Šeligo Plavčak 2022 Ob progi 18, Rogaška Slatina
Daniel Siter 2022 Ratanska vas 1a, Rogaška Slatina
Društvo Sožitje Obsotelje in Kozjansko 2022 Podplat 11b, Podplat
Kulturno društvo VITIS Rogaška Slatina  2021 Zlatorogova 6, Rogaška Slatina
Ivanka Habjanič 2021 Rjavica 14, Rogaška Slatina
Milena Jagodič 2021 Podturn 12, Rogaška Slatina
PD Vrelec Rogaška Slatina, Sekcija Polžki 2020 Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina
Edvard Cvetko 2020 Topole 28, Rogaška Slatina
Martin Metličar 2020 Cesta na Boč 10, Rogaška Slatina
Matej Slivnik 2019 Vegova ulica 17, 3250 Rogaška Slatina
Karate klub Rogaška Slatina 2019 p.p. 34, 3250 Rogaška Slatina
Mladinsko društvo Kostrivnica 2019 Sp. Gabernik 33, 3241 Podplat
PP Rogaška Slatina 2018 Kidričeva ulica 56b, 3250 Rogaška Slatina
Leopold KORES 2018 Aškerčev ulica 1, 3250 Rogaška Slatina
Željko JOTIĆ 2018 Žibernik 21,3250 Rogaška Slatina
Darja BELIČ 2017 Prekomorske brigade 18, 2319 Poljčane
Drago ŽEKAR 2017 Gradiški Dol 6b, 3250 Rogaška Slatina
Planinsko društvo Vrelec-Rogaška 2017 Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina
Darinka BASTAŠIĆ 2016 Spodnji Gabernik 39, 3241 Podplat
Velimir KRKLEC 2016 Gubčeva ulica 16, 3250 Rogaška Slatina
ZŠAM, Združenje šoferjev in avtomehanikov Rogaška Slatina 2016 Ulica XIV. divizije 3, 3250 Rogaška Slatina
Bojan HREPEVNIK 2015 Velike Rodne 4, 3250 Rogaška Slatina
Anton (Zvonko) PODKORITNIK 2015 Sotelska cesta 40, 3250 Rogaška Slatina
Tatjana ŠKORJA 2015 Pod Bellevuejem 29a, 3250
Rogaška Slatina
Društvo prostovoljcev za pomoč
sočloveku, Miklavževa Druščina
2014 Rjavica 5, Rogaška Slatina
Ivanka DROFENIK 2014 Ceste 32, Rogaška Slatina
Leopold FÜRLINGER 2014 Šlandrova ulica 14a,Rogaška Slatina
Fuad Al Mahdawi, dr. med. 2013 Spodnje Negonje 13e, Rogaška Slatina
Marija Bincl 2013 Linhartova ulica 15, Rogaška Slatina
Zavod za kulturo Rogaška Slatina 2013 Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina
Turistična kmetija Perkovič 2012 Vid Ivanuševa ulica 20, Rogaška Slatina
Darinka Turnšek 2012 Zg. Kostrivnica 30, Podplat
Lokalni časopis Rogaške novice,
Gora d.o.o.
2012 Zdraviliški trg 1, Rogaška Slatina
Lovska družina Rogaška Slatina       2011    Zg. Negonje 39, Rogaška Slatina
Vokalna skupina Pegazove muze 2011 Kvedrova ulica  8, Rogaška Slatina
Planinsko društvo Ložno Sv. Florijan 2011 Sv. Florijan 42, Rogaška Slatina
Čebelarsko društvo Rogaška Slatina 2010 Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina
Športno društvo Kostrivnica 2010 Zg. Kostrivnica 31, Podplat
Društvo plesnih dejavnosti Rolly Rogaška Slatina 2010 Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina
Cerkveni pevski zbor Sv. Florijan 2009 Sv. Florijan, Rogaška Slatina
Franc Lesjak 2009 Zg. Kostrivnica 19, Podplat
Košarkarski klub Rogaška 2009 Ul. Kozjanskega odreda 4, Rogaška Slatina
Anica Colnarič 2008 Irje 32, Rogaška Slatina
Franc Branko Janžek 2008 Lovska ulica 11, Rogaška Slatina
Območno društvo invalidov Zgornje
Posotelje  
2008 Zdraviliški trg 1, Rogaška Slatina
Krajevni odbor Rdečega križa Rogaška
Slatina
2007 Ulica XIV. divizije 12, Rogaška Slatina
Andjelko Bendelja 2007 Na livadi 3, Rogaška Slatina
Orkester Stella 2007 Partizanska cesta 7, Rogaška Slatina
as. dr. Damir Franić, dr. med. spec. ginek.
in porod.
2006 Ivanov hrib 1, Rogaška Slatina
Erna Ferjanič 2006 Prešernova 31, Rogaška Slatina
Vokalna skupina SLED Kulturno
prosvetnega društva Kostrivnica
2006 Zg. Kostrivnica 3, Podplat
Pihalni orkester Steklarne Rogaška Slatina 2005 Ulica talcev 1, Rogaška Slatina
Enota za tehnične intervencije
Prostovoljnega gasilskega društva
Steklarna Rogaška Slatina
2005 Ulica talcev 1, Rogaška Slatina
Prah, izobraževalni center, avtošola in
drugo izobraževanje, d.o.o.
2005 Brestovška cesta 15, Rogaška Slatina
Kazimira Grašer 2004 Šlandrova ulica 6, Rogaška Slatina
mag. Jože Pipenbaher 2004 Slomškova ulica 20, Slovenska Bistrica
Anton Jože Sajko 2004 Rjavica 11, Rogaška Slatina
Društvo Gaja 2004 Prvomajska ulica 24a, Rogaška Slatina
Prostovoljno gasilsko društvo Sv. Florijan 2004 Sv. Florijan, Rogaška Slatina
Stanko Fabjanič 2003 Rjavica 14, Rogaška Slatina
Milan Bastašič 2003 Vid Ivanuševa 6, Rogaška Slatina
Cerkveni pevski zbor Rogaška Slatina 2003 Cankarjeva 11, Rogaška Slatina
Aleksander Stanislav Jurkovič 2003 Celjska cesta 20, Rogaška Slatina
Dispanzer za otroke in mladino,
Zdravstvena postaja Rogaška Slatina
2003 Celjska cesta 9, Rogaška Slatina
Danijel Gospič 2002 Sv. Florijan 126, Rogaška Slatina
Bogomir Poharc 2002 Krpanova ulica 4, Rogaška Slatina
Prostovoljno gasilsko društvo Kostrivnica 2002 Zg. Kostrivnica, Podplat
Martin Kidrič 2001 Sv. Florijan 109, Rogaška Slatina
Ženski pevski zbor Rogaška Slatina 2001 Ulica Kozjanskega odreda 2, Rogaška Slatina
Martin Druškovič 2001 Zg. Kostrivnica 30, Podplat
Andreja Došler 2000 Gozdna ulica 12, Rogaška Slatina
Josip Vešligaj 2000 Ob progi 12, Rogaška Slatina
Vrtec Rogaška Slatina 2000 Ulica Kozjanskega odreda 2,
Rogaška Slatina
Albin Šrimpf 1999 Izletniška  ulica 6, Rogaška Slatina
Viktor Vratarič 1999 Zg. Kostrivnica 2, Rogaška Slatina
Franc Jankovič 1999 Aškerčeva ulica 5, Rogaška Slatina
Martin Kene 1998 Ratanska vas 18, Rogaška Slatina
Kristina Kampuš 1998 Zg. Kostrivnica 24a, Podplat
Prostovoljno gasilsko društvo Steklarna
Rogaška Slatina
1998 Ulica talcev 1, Rogaška Slatina
Kulturno prosvetno društvo Kostrivnica 1998 Zg. Kostrivnica 3, Podplat
Franc in Fanika Erjavec 1997 Brezje 4, Podplat
Ivan Tramšek 1997 Sv. Florijan 88, Rogaška Slatina
Jože Strniša 1997 Drevenik 28, Podplat
Marta Pelko 1997 Kolodvorska  ulica 3, Šmarje pri Jelšah
Silvester Žgajner 1996 Kidričeva ulica 77, Rogaška Slatina
Marinka Mastnak 1996 Lastine 1a, Rogaška Slatina
Karitas Rogaška Slatina 1996 Brestovška ulica 2, Rogaška Slatina
Vlado Kučan 1995 Ulica Kozjanskega odreda 23, Rogaška Slatina
Ivan Cajzek 1995 Sv. Florijan 120, Rogaška Slatina
Jože Plemenitaš 1995 Na livadi 2, Rogaška Slatina
Keros, d.o.o. 1995 Sotelska 8, Rogaška Slatina
Planinsko društvo Boč Kostrivnica 1995 Zg. Kostrivnica 3, Podplat