Krajevna skupnost Kostrivnica

Krajevna skupnost Kostrivnica

KS Kostrivnica vključuje naselja: Brezje pri Podplatu, Čača vas, Drevenik, Gabrovec pri Kostrivnici, Kamna Gorca, Podplat, Podturn, Spodnja Kostrivnica, Spodnji Gabernik, Zagaj pod Bočem, Zgornja Kostrivnica in Zgornji Gabernik.


Predsednik Sveta KS Kostrivnica

Jožef Strniša

Drevenik 28, 3241 Podplat

Podatki o prebivalstvu:

  

Predsednik Sveta KS Kostrivnica: Jožef Strniša

Kontaktni podatki KS Kostrivnica

Sedež: Zg. Kostrivnica 31, 3241 Podplat
 

Davčna št. KS Kostrivnica:32066473
Matična št.:5032610
EZR KS Kostrivnica: 01306-6450843019

Gradiva za seje Sveta KS Kostrivnica

Sestav Sveta KS Kostrivnica

Mandatno obdobje 2022 - 2026

Svet šteje 11 članov.

 

 1. Čakš Marija, roj. 06.01.1946, Sp. Kostrivnica 13, 3241 Podplat
 2. Erjavec Jože, roj. 23.08.1958, Brezje pri Podplatu 12, 3241 Podplat
 3. Gajšek Samo, roj. 27.01.1988, Čača vas 44d, 3241 Podplat
 4. Ogrizek Jan, roj. 15.06.1998, Zg. Kostrivnica 1, 3241 Podplat
 5. Plevčak Anton, roj. 15.06.1959, Gabrovec pri Kostrivnici 4a, 3241 Podplat
 6. Plevnik Aleš, roj. 16.04.1973, Podplat 1a, 3241 Podplat
 7. Strniša David, roj. 07.09.1988, Sp. Gabernik 29, 3241 Podplat
 8. Strniša Jožef, roj. 20.02.1956, Drevenik 28, 3241 Podplat
 9. Šket Rozalija, roj. 16.07.1978, Čača vas 30, 3241 Podplat
 10. Tadina Roman, roj. 05.08.1971, Zg. Gabernik 17, 3241 Podplat
 11. Zobec Stanko, roj. 18.08.1957, Zagaj pod Bočem 12, 3250 Rogaška Slatina

 

Tursitična vodna pot Kostrivnica