Krajevna skupnost Kostrivnica

Krajevna skupnost Kostrivnica

KS Kostrivnica vključuje naselja: Brezje pri Podplatu, Čača vas, Drevenik, Gabrovec pri Kostrivnici, Kamna Gorca, Podplat, Podturn, Spodnja Kostrivnica, Spodnji Gabernik, Zagaj pod Bočem, Zgornja Kostrivnica in Zgornji Gabernik.


Predsednica Sveta KS Kostrivnica
Marija Čakš
Sp. Kostrivnica 13, Podplat

Podatki o prebivalstvu:

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Predsednica Sveta KS Kostrivnica: Marija Čakš

Kontaktni podatki KS Kostrivnica

Sedež: Zg. Kostrivnica 31, 3241 Podplat
Telefon predsednice: 041 418 822

Davčna št. KS Kostrivnica:32066473
Matična št.:5032610
EZR KS Kostrivnica: 01306-6450843019

Gradiva za seje Sveta KS Kostrivnica

Sestav Sveta KS Kostrivnica

Mandatno obdobje 2018-2022

Svet šteje 11 članov.

Član Sveta Funkcija Naslov bivališča
1. Marija Čakš predsednica  Sp. Kostrivnica 13, Podplat
2. Katarina Dragovan članica Sp. Gabernik 37, Podplat
3. Rok Erjavec nam. preds. Brezje pri Podplatu 12, Podplat
4. Ervin Mikše nam. preds. Sp. Kostrivnica 12, Podplat
5. Tadeja Mikše članica Kamna Gorca 4, Podplat
6. Janez Mraz član Zagaj pod Bočem 12a, Podplat
7. David Strniša član Sp. Gabernik 29, Podplat
8. Filip Šeligo član Zgornji Gabernik 42, Podplat
9. Monika Šeligo tajnica Zgornji Kostrivnica 1a, Podplat
10. Rozalija Šket članica Čača vas 30, Podplat
11. Stanko Zobec           član Zagaj pod Bočem 12, Rog. Slatina

Tursitična vodna pot Kostrivnica