Cerkev sv. Križa

Cerkev sv. Križa

Na prostoru stare romarske cerkvice, ki se prvič omenja že daljnega leta 1304, je bila leta 1866 zgrajena današnja cerkev. Pri podrtju stare cerkve so se ohranile le orgle in monštranca. Načrt za novo cerkev je pripravil inž. Jožef Schöbel iz Gradca, gradil pa jo je Luigi Madile iz Furlanije. Orgle v cerkvi so delo mojstra Brandla iz Maribora, poslikava cerkve slikarjev Markoviča in domačina Košaka, veliki oltar pa kamnoseka Peyerja, mizarja Iriska in kiparja Neuböcka.

Med nekaterimi pomembneži, ki so pomagali graditi cerkev, so bili tudi sam cesar, škof Strossmayer in škof Slomšek, kopališki zdravnik v Rogaški Slatini, dr. Josip Sock, pa je bil nadzornik gradnje in cerkveni ključavničar. Cerkev je zgrajena v obliki križa, po čemer je dobila tudi ime.

Church of the Holy Cross

In 1866, in the area of the old pilgrimage church, which was first mentioned already in 1304, the today’s church was built. Only the organ and monstrance were preserved when the old church was torn down. The engineer Joseph Schnöbel from Graz prepared a plan for the new church, which was then built by Luigi Madile from Friuli. The organ in the church is the work of master Brandl from Maribor, the paintings of the church are the work of the painters Markovič and the native Košak; the large altar is the work of the stonecutter Peyer, the carpenter Irisk and the sculptor Neuböck.

Among some of the important people, who helped build the church, were also the Emperor, bishops Strossmayer and Slomšek and the Spa doctor in Rogaška Slatina. The supervisor of the construction and the church’s locksmith was Dr Josip Sock. The church was built in the form of a cross, which also gave it its name.