Nadhod Sonce

Nadhod Sonce

Nadhod Sonce

Pot med Soncem in Tržaškim hribom

Eden od pomembnejših projektov za razvoj turizma v Rogaški Slatini bo izgradnja nadhoda preko glavne ceste skozi mesto, ki ga bodo zgradili med parkiriščem pri Restavraciji Sonce in vznožjem Tržaškega hriba. Izvedba projekta je zanimiva tudi zaradi tega, ker bo Občina Rogaška Slatina od Eko sklada pridobila skoraj vsa finančna sredstva za izvedbo projekta.

Občina je pripravila vlogo za sofinanciranje projekta preko »javnega poziva za nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture,« ki ga je objavil Eko sklad.

137

m bo predvidena

dolžina nadhoda

4

m

predvidena širina

2021

predvideno leto izgradnje

Razvojni izzivi, ki kličejo po prostorski ureditvi

Prestavitev glavne ceste

Izgradnja kolesarskih stez

Odtujenost nekaterih turističnih površin

Obuditev rekreativnih poti in razglednih točk

Nadhod Sonce

Pegaz