Nadhod Sonce

Nadhod Sonce

Pot med Soncem in Tržaškim hribom

Eden od pomembnejših projektov za razvoj turizma v Rogaški Slatini je izgradnja nadhoda preko glavne ceste skozi mesto, ki se gradi med parkiriščem pri Restavraciji Sonce in vznožjem Tržaškega hriba. 

Nadhod je projektiran izključno za pešce in kolesarje in nudi varno povezavo med promenado Rogaška Slatina in vznožjem Tržaškega hriba. Gre za pomembno pridobitev za turistični kraj, v katerem so potrebe po zunanjih rekreacijskih površinah in doživetjih še večje. Nadhod s svojo vitko, do okolja odgovorno konstrukcijo in privlačno osvetlitvijo spodbuja ljudi k hoji in kolesarjenju. Dva dodatna, vertikalna dostopa s panoramskimi dvigali sta še posebej dobrodošla osebam z oviranostmi in starejšim.

Transparentna zakrivljena jeklena konstrukcija ima en večji, 43 metrov dolg ločni razpon preko ceste in železnice. Konstrukcijsko rešitev 177,5 metra dolgega in 3,5 metra širokega novega nadhoda za pešce in kolesarje so pripravili v inženirskem biroju Ponting.

Gre za sofinanciranje projekta s strani Eko sklada preko »Javnega poziva za nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture.«

Nadhod Sonce iz zraka

Nadhod Sonce

Pot med Soncem in Tržaškim hribom

Eden od pomembnejših projektov za razvoj turizma v Rogaški Slatini je izgradnja nadhoda preko glavne ceste skozi mesto, ki bo zgrajen med parkiriščem pri Restavraciji Sonce in vznožjem Tržaškega hriba. Z dnem 22.9.2022, ko je potekala slavnostna predaja investicij v rabo, je  omogočena tudi neposredna dostopnost iz Promenade na Tržaški hrib, tako kolesarjem kot pešcem.

182

dolžina celotne povezave

2022

leto dokončanja projekta

137

svetla širina 3,5 m

načrtovana dolžina nadhoda

Razvojni izzivi, ki kličejo po prostorski ureditvi

Razvojni izzivi, ki kličejo po prostorski ureditvi

Prestavitev glavne ceste

Izgradnja kolesarskih stez

Odtujenost nekaterih turističnih površin

Obuditev rekreativnih poti in razglednih točk

O objektu

Objekt meri 137 metrov, celotna dolžina povezave vključno z dostopnimi rampami znaša 182 metrov. Širina 3,5 metra zadošča za varen sočasen promet kolesarjev in pešcev.

 

Za namen stalnega turističnega obiska bo posebej zagotovljenih še 20 parkirnih mest neposredno ob Razglednem stolpu Kristal. Prav tako bodo na voljo  parkirna mesta za avtobuse.

Nadhod med gradnjo, 6.6.2022

Pot med Soncem in Tržaškim hribom

Eden od pomembnejših projektov za razvoj turizma v Rogaški Slatini je zaključek gradnje nadhoda preko glavne ceste skozi mesto, ki je zgrajen med parkiriščem pri Restavraciji Sonce in vznožjem Tržaškega hriba.

Izvedba projekta je zanimiva tudi zaradi tega, ker bo Občina Rogaška Slatina od Eko sklada pridobila skoraj vsa finančna sredstva za izvedbo projekta.

Pogled iz zraka, 18.7.2022

Funkcionalen pristop k trajnostni mobilnosti

Funkcionalen pristop k trajnostni mobilnosti

Prestavitev glavne ceste

Glavna cesta skozi Rogaško Slatino je bila leta 1989 prestavljena ob železniško progo. Na opuščenem delu trase je zgrajena promenada, ki odlično funkcionira kot podaljšek Zdraviliškega parka. Nova trasa glavne ceste pa se je kot manj ugodna rešitev izkazala za tiste občane, ki so ostali »onstran« tako imenovane notranje obvoznice, kajti ni storitve v središču mesta, do katere bi lahko dostopali brez prečkanja najbolj obremenjene ceste v Rogaški Slatini.

Izgradnja kolesarskih stez

V letih 1998 in 2004 je skozi mesto sledila izgradnja kolesarskih stez, oba pasova kolesarske steze sta zaradi prostorskih omejitev in navezav na zdraviliško območje ob isti strani glavne ceste. Izvedba je ponovno manj ugodna za občane onstran notranje obvoznice, ki morajo ob priključevanju na kolesarsko omrežje prečkati železniško progo in glavno cesto.

Odtujenost nekaterih turističnih površin

Leta 2004 je ugasnilo Mizarstvo Rogaška Slatina. Občina je sledila ideji, naj se opuščeno območje nameni za razvoj turističnih dejavnosti, od leta 2013 je v prostorskih aktih opredeljeno kot površine za turizem. Z vidika prostora gre za »otok« v izmeri ca. 2,2 ha, ki brez prečkanja železniške proge in glavne ceste nima peš ali kolesarske povezave s tradicionalnim zdraviliškim jedrom.

Obuditev rekreativnih poti in razglednih točk

Ideje za obuditev rekreativnih poti in razglednih točk na Tržaškem hribu so všečne. A velja spomniti, da to nekoč izjemno priljubljeno območje iz smeri zdravilišča nima neoviranega peš dostopa že vse od leta 1903, ko je bila zgrajena železniška proga. Ne le Tržaški hrib, tudi ostali deli občine proti jugozahodu so vredni pogostejšega obiska gostov in domačinov. In so velikokrat po krivici izpuščeni, spet zaradi železniške proge in ceste, ki sta občino z vidika trajnostne mobilnosti zarezali na dva neenakovredna dela.

Nadhod Sonce

Nadhod Sonce

Fotogalerija gradnje

Fotogalerija gradnje

Predaja investicij namenu, 22.9.2022

Predaja investicij namenu, 22.9.2022

Pod vznožjem Tržaškega hriba v Rogaški Slatini je 22.9.2022 potekala slovesna otvoritev dveh novih pridobitev v mestu, in sicer nadhoda, poimenovanega Sonce, ki povezuje mestno promenado in središče mesta z vznožjem Tržaškega hriba ter parkirišča P+R (presedi in pelji), ki se nahaja tik ob nadhodu. Investiciji je namenu predal župan mag. Branko Kidrič, ki je ob tej priložnosti predstavil oba projekta.

Projekt izgradnje nadhoda Sonce je morda do sedaj najpomembnejši projekt, namenjen spodbujanju trajnostne mobilnosti v Rogaški Slatini, ob tem pa bo imel ključno vlogo pri omogočanju nadaljnjega turističnega in siceršnjega razvoja območja Tržaškega hriba, naselij v njegovem zaledju in celotne Rogaške Slatine. Trasa nadhoda vodi od promenade, med restavracijo Sonce in domom starejših preko glavne ceste in železniške proge do vznožja Tržaškega hriba kjer se izteče v območje neposredno ob novem parkirišču P+R. To območje je po umestitvi nove državne ceste ob železniško progo v letu 1989 ostalo ločeno od ostalega mestnega jedra.

Dolžina arhitekturno dodelanega objekta, skupaj s severnim dostopom in krili južnega opornika znaša 182 m, širina med ograjama znaša 3,5 metra. Niveleta povezave poteka iz smeri promenade v naklonu 5 % z vmesnimi horizontalnimi počivališči (podesti) dolžine 3 m. V sklopu nadhoda sta nameščeni dvigali z jeklenima jaškoma, ki sta zastekljena z varnostnim steklom. Dvigali sta namenjeni lažjemu dostopu s parkirišča na nadhod kot tudi povezavi na obstoječe kolesarsko omrežje saj omogočata vstop kolesarja skupaj s kolesom, kar je prvi tovrsten uveljavljen pristop uporabe v Sloveniji.

V sklopu celostne ureditve območja je ob nadhodu zgrajeno parkirišče P+R (presedi in pelji), ki obsega parkirne površine za 51 osebnih vozil, dva avtobusa, ob tem pa je bila urejena tudi dovozna cesta ter podporne konstrukcije parkirišča, komunalni vodi, hortikulturna ureditev in urbana oprema. S ciljem ohranjanja gozdnega roba in zelene Rogaške Slatine je bilo zasajenih 19 mladih listnatih dreves ter 7014 sadik grmovnic in vzpenjalk. Na parkirišču je nameščena postaja za avtomatizirano izposojo koles s 15 ključavnicami in pripadajočimi kolesi za izposojo, ki bodo vključena v sistem avtomatske izposoje koles »Mobilno Obsotelje«.

Z novim nadhodom skupaj s parkiriščem P+R in izposojevalnico koles je domačinom, turistom in dnevnim potnikom omogočena dnevna uporaba trajnostnih oblik prevoza, t.j koles, ob tem pa je zagotovljeno varno dostopanje obiskovalcev iz zdraviliškega dela do obstoječe in bodoče turistično-rekreativne ponudbe Tržaškega hriba. Hkrati z razvojem trajnostne mobilnosti bo nova infrastruktura prispevala k izboljšanju kakovosti zraka v mestu, boljši povezanosti urbanega območja z njenim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev ter povečanju prometne varnosti. Navedene pridobitve so nov velik korak v nadaljnjem turističnem in trajnostnem razvoju Rogaške Slatine, krepitvi prepoznavnosti mesta doma in po svetu in dober obet bodočega razvoja mesta kot celote.

Končna vrednost projekta »Nadhod Sonce« skupaj z nadzorom in varnostnim načrtom znaša 1.820.000 EUR, od tega je investicijo z 1.192.000 EUR sofinanciranja podprl  Eko sklad, slovenski okoljski sklad. Končna vrednost projekta »Parkirišče P+R« skupaj z nadzorom in varnostnim načrtom znaša 725.000 EUR. Oba projekta skupaj sta torej vredna 2.545.000 EUR.

Predaja investicij v uporabo, 22.9.2022

Predaja investicij v uporabo, 22.9.2022

Ob svetovnem dnevu turizma Rogaška Slatina ponovno umeščena med 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu 2022

Ob svetovnem dnevu turizma Rogaška Slatina ponovno umeščena med 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu 2022

Projekta Nadhod Sonce in Parkirišče P+R v svetovnem merilu prepoznana kot zelena vizija trajnostne mobilnosti

Utemeljitev k pridobitvi znaka TOP 100 trajnostnih destinacij na svetu 2022

K pridobljenemu  priznanju smo prejeli tudi čestitke ge. Maje Pak, direktorice Javne agencije RS za trženje in promocijo turizma (STO): "Iskrene čestitke Rogaški Slatini, ki je bila poleg šestih slovenskih destinacij ponovno uvrščena na seznam »Green Destinations Top 100 Stories«. Priznanje destinaciji potrjuje pravilno začrtano trajnostno pot skladno z nacionalnim znakom kakovosti Slovenia Green,  hkrati pa ji nalaga odgovornost za skrbno nadaljnje načrtovanje trajnostnega in vključujočega razvoja."

Povezani projekti

Povezani projekti

Razgledni stolp Kristal

Razgledni stolp Kristal

Razgledni stolp Kristal bo z višino 106 metrov najvišji stolp in hkrati najvišja stavba v Sloveniji. Poglede, in obiskovalce, bo privabljal z...

Beri dalje
Parkirišče P+R

Parkirišče P+R

Na lokaciji pod Tržaškim hribom bo omogočeno parkiranje osebnih vozil in nadaljevanje poti po mestu z izposojenim javnim kolesom.

Beri dalje
VR doživetje - let s Pegazom

VR doživetje - let s Pegazom

Projekt doživetja virtualne resničnosti, katerega postavitev je predvidena v najvišjem nadstropju razglednega stolpa Kristal.

Beri dalje