Grobišče na pokopališču

Grobišče na pokopališču

Grobišče 36 žrtev fašizma, obeleženo z zidanim spominskim znamenjem v obliki Triglava s peterokrako zvezdo, leži na zaključku glavne osi pokopališča v Zgornji Kostrivnici.

V sredini je vzidana spominska plošča.

Grave site at the Cemetery

The grave site of 36 victims of fascism, marked with a built memorial plaque in the form of Triglav with a five-pointed star, is located at the end of the main axis of the cemetery in Zgornja Kostrivnica.

In the middle is a built-in memorial plaque.