Brezplačne modre cone v Rogaški Slatini

Brezplačne modre cone v Rogaški Slatini

Brezplačne modre cone v Rogaški Slatini

Brezplačno parkiranje v modrih conah do dveh ur se je v Rogaški Slatini uvedlo s 4. novembrom 2013. Vsak delovni dan, od 7.00 do 15.00 ure, mora voznik na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda na parkirišče. Ob delavnikih, od 15,00 ure dalje, pa do 7. ure zjutraj, ter ob sobotah, nedeljah in praznikih, ni treba označiti časa prihoda na parkirišče. Na parkirnem prostoru v modri coni se nahajate, če vozilo zapeljete v parkirni boks preko modre črte. Ob dovozu na parkirišče je modra cona označena z vertikalno prometno signalizacijo. Režim modrih con velja le za 10 % javnih parkirišč v mestu, na vseh ostalih je režim parkiranja nespremenjen, se pravi da je parkiranje brezplačno in časovno neomejeno.

 

Vsa gospodinjstva lahko prevzamejo na občini po eno (modro) parkirno uro (v kolikor tega doslej še niso storila). V primeru potreb po dodatnih parkirnih urah, so le te v kartonski izvedbi na voljo na Občini Rogaška Slatina (Izletniška ulica 2), pri javnem podjetju OKP na mestni blagajni (Celjska cesta 12) ter na TIC-u, Javnemu zavodu za turizem in kulturo Rogaška Slatina (Zdraviliški trg 1). Na parkirni uri je tudi mini telefonski imenik 12 pomembnejših telefonskih številk (občina, MKS Rogaška Slatina, reševalci in gasilci, knjižnica, redarstvo in inšpektorat, TIC, zdravstvena postaja, krajevni urad, Anin dvor, policija in OKP Rogaška Slatina d.o.o.). 

 

Modre cone so določene na najbolj ferkventnih lokacijah:

 

  • pri JVIZ Vrtec Rogaška Slatina oz. pri  II. Osnovni šoli v Ratanski vasi  
  • pri Zdravstveni postaji Rogaška Slatina, Lekarni Rogaška Slatina  in javnem podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o. (mestna blagajna) in v Parkirni hiši Promenada, 
  • v parkirni hiši Center
  • v centru mesta okrog Pegazove ploščadi  ter
  • pri upravni stavbi Občine Rogaška Slatina,

 

Nadzor nad parkiranjem je v pristojnosti občinskega redarstva.

 

Z uvedbo modrih con se strmi k cilju, da občan vedno najde prosto parkirno mesto, ko pride k zdravniku, v lekarno, na mestno blagajno na OKP, na krajevni urad ali občino, na pošto ali banko ter da otroka za vrtec ali osnovno šolo varno izstopi iz vozila na parkirišču in ne na cesti. Tisti, ki za celi dan ali pretežni del dneva parkirajo svoje vozilo, naj le tega pustijo na kateremkoli drugem brezplačnem parkirišču, ki ni v modri coni. Z uvedbo modrih con ob delavnikih, ostaja parkiranje v Rogaški Slatini še naprej brezplačno, število parkirnih mest se s tem ne zmanjšuje, le izmenjava vozil na najbolj obremenjenih parkiriščih se poveča ter s tem zagotovi vsaj 4-krat več parkiranj na istem parkirišču v osmih urah.