Brezplačne modre cone v Rogaški Slatini

Brezplačne modre cone v Rogaški Slatini

Brezplačne modre cone v Rogaški Slatini

Brezplačno parkiranje v modrih conah do dveh ur se je v Rogaški Slatini uvedlo s 4. novembrom 2013. Vsak delovni dan, od 7.00 do 15.00 ure, mora voznik na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda na parkirišče. Ob delavnikih, od 15,00 ure dalje, pa do 7. ure zjutraj, ter ob sobotah, nedeljah in praznikih, ni treba označiti časa prihoda na parkirišče. Na parkirnem prostoru v modri coni se nahajate, če vozilo zapeljete v parkirni boks preko modre črte. Ob dovozu na parkirišče je modra cona označena z vertikalno prometno signalizacijo. Režim modrih con velja le za 10 % javnih parkirišč v mestu, na vseh ostalih je režim parkiranja nespremenjen, se pravi da je parkiranje brezplačno in časovno neomejeno.

Vsa gospodinjstva lahko prevzamejo na občini po eno (modro) parkirno uro (v kolikor tega doslej še niso storila). V primeru potreb po dodatnih parkirnih urah, so le te v kartonski izvedbi naprodaj za ceno 0,60 EUR na Občini Rogaška Slatina (Izletniška ulica 2), pri Javnem podjetju OKP na mestni blagajni (Celjska cesta 12) ter na TIC-u, Javnemu zavodu za turizem in kulturo (Zdraviliški trg 1). Na parkirni uri je tudi mini telefonski imenik 12 pomembnejših telefonskih številk (občina, MKS Rogaška Slatina, reševalci in gasilci, knjižnica, redarstvo in inšpektorat, TIC, zdravstvena postaja, krajevni urad, Anin dvor, policija in OKP Rogaška Slatina d.o.o.). Za nakup so parkirne ure na voljo tudi na Pošti Rogaška Slatina in še kje, vendar ponudniki cene sami prosto določajo.

Modre cone so na štirih lokacijah, kjer je skupno 123 parkirnih mest:

  • pri JVIZ Vrtec Rogaška Slatina oz. pri  II. Osnovni šoli v Ratanski vasi (20 parkirišč),
  • pri Zdravstveni postaji Rogaška Slatina, Lekarni Rogaška Slatina  in javnem podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o. (mestna blagajna) (55 parkirišč),
  • v centru mesta okrog Pegazove ploščadi (37 parkirišč) ter
  • pri stavbi Občine Rogaška Slatina (11 parkirišč).

Z modro cono so označena tudi parkirna mesta v Parkirni hiši Center.

Nadzor nad parkiranjem je v pristojnosti občinskega redarstva. Ob uvedbi modrih con bo za določen čas (do 31.12.2013) veljalo, da redar voznika sprva opozori:

  • če v vozilu ne označi časa prihoda na parkirišče ali
  • po dveh urah ne odpeljejo vozila s parkirišča.

Sicer pa je v 68. členu Zakon o pravilih cestnega prometa predpisana globa v višini 40 EUR, ki se plača samo polovico, če jo plača v osmih dneh.

Z uvedbo modrih con se želi doseči, da občan skoraj vedno najde prosto parkirno mesto, ko pride k zdravniku, v lekarno, na mestno blagajno na OKP, na krajevni urad ali občino, na pošto ali banko ter da otroka za vrtec ali osnovno šolo varno izstopi iz vozila na parkirišču in ne na cesti. Tisti ki za celi dan ali pretežni del dneva parkirajo svoje vozilo, naj le tega pustijo na kateremkoli drugem brezplačnem parkirišču, ki ni v modri coni. Z uvedbo modrih con ob delavnikih, ostaja parkiranje v Rogaški Slatini še naprej brezplačno, število parkirnih mest se s tem ne zmanjšuje, le izmenjava vozil na najbolj obremenjenih parkiriščih se poveča ter s tem zagotovi vsaj 4-krat več parkiranj na istem parkirišču v osmih urah.

Pegaz