Mladi

Mladi

MSORS, Mladinski svet občine Rogaška Slatina
Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina

E: mladinski.rogaska@gmail.com

GSM: 040 360 714

Koordinatorka v MSORS: Barbara Rehar

                                    

 

 Mladinsko društvo Kostrivnica
Spodnji Gabernik 33, 3241 Podplat

KŠŠO, Klub študentov šmarske regije in Obsotelja
Celjska cesta 28, 3240 Šmarje pri Jelšah

M: 040 741 830
M: 041 761 732
E: 

 

Uradne ure:

 • petek 18.00 do 20.00
 • sobota 10.00 do 12.00

LAS - Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog v Občini Rogaška Slatina

Droge so pereč problem današnjega časa tudi na področju naše občine. V spoznanju, da je trenutno nemogoče izriniti droge iz družbe, da njihova uporaba in zloraba povzroča vrsto težav tudi na lokalni ravni in s ciljem, da se pospeši razvoj organiziranega reševanja, smo se v Občini Rogaška Slatina leta 2004 odločili, da bomo organizirali delovno skupino, ki se bo ukvarjala s primarno preventivo na področju drog.

 

Programske usmeritve LAS-a:

 • Obravnavanje mladine kot posebne kategorije, prisluhniti njihovim potrebam in željam.
 • Spodbujanje mladih k ustreznemu načinu reševanja problemov, zdrave komunikacije in oblikovanja pozitivne samopodobe.
 • Ozaveščanje staršev in otrok o škodljivih posledicah alkohola, tobaka in prepovedanih drog v vrtcih, osnovni in srednji šoli.
 • S pomočjo predavanj in delavnic izobraziti starše, kako reagirati, če pride do zlorabe drog.
 • Zagotavljanje koordinacije dela strokovnih služb, ki se ukvarjajo s problematiko drog.
 • Nudenje strokovne in moralne podpore mladinskim, športnim ter kulturnim programom in projektom.
 • Zagotovitev pogojev za medsebojno samopomoč med rizičnimi skupinami.
 • Spodbujanje koristnega preživljanja prostega in počitniškega časa mladostnikov.
 • Obveščanje javnosti o problematiki drog v lokalni skupnosti.
 • Spodbujanje javnosti, da se konstruktivno odziva na problematiko drog.
 • Sodelovanje v akciji "Veter v laseh - šport je življenje, s športom proti drogi".
 • Medsebojno usklajevanje aktivnosti in medsebojno informiranje o delu.
 • Sodelovanje z ostalimi LAS-i v Sloveniji.
 • Sodelovanje z ozdravljenimi zasvojenci.
 • Vzpodbujanje ponovne oživitve taborništva in/ali skavtstva.
 • Sodelovanje med društvi, osnovnimi šolami in Šolskim centrom Rogaška Slatina.
 • Izobraževanje članov LAS.
Športno družbena akcija

Veter v laseh

V organizaciji Lokalne akcijske skupine vsako leto v maju poteka športno družbena akcija "Veter v laseh - s športom proti drogi". Osnovni namen akcije je, da se mladi družijo na športnih igriščih ter si v sproščenem vzdušju športa zapolnijo prosti čas. Omenjene akcije se udeleži okrog 250 mladostnikov iz Občine Rogaška Slatina, ki se pomerijo v košarki, odbojki, nogometu, in dvema ognjema.

Poleg tega pa se občasno organizira še kakšna odmevnejša prireditev. Kot npr. prireditev Z glavo na zabavo, enotedenski plesni festival, projekt Neodvisen.si …

Udeleženci športno družbene akcije Veter v laseh 2017

Udeleženci športno družbene akcije Veter v laseh

Udeleženci športno družbene akcije Veter v laseh