Invalidom prijazno mesto

Invalidom prijazno mesto

Rogaška Slatina "Občina po meri invalidov"

Skulptura prejeta ob nazivu ''Občina po meri invalidov''

Skrb za ljudi s posebnimi potrebami ima v Rogaški Slatini dolgoletno tradicijo, saj je tukaj sedež najstarejšega društva delovnih invalidov v Sloveniji, ki ima za sabo že 50 let delovanja in združuje preko 1.100 invalidov Obsotelja in Kozjanskega. Takoj po ustanovitvi, v letu 1994, se je tovrstnim prizadevanjem pridružila tudi Občina Rogaška Slatina. V tesnem sodelovanju z invalidskimi organizacijami, še posebej z Območnim društva invalidov Zg. Posotelje, se že vrsto let sistematično načrtujejo ter izvajajo projekti za ljudi s posebnimi potrebami.

 

Na predlog Območnega društva invalidov je občina v letu 2006 začela prve aktivnosti za pristop k republiškemu projektu "Občina po meri invalidov". V 2008 je bil občini za večletna sistematična prizadevanja za izenačevanje možnosti invalidov dodeljen status "Občina po meri invalidov". Odločitev je 10.11.2008 v Ljubljani sprejel Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije. S tem si je Rogaška Slatina prislužila status, ki ga je do tega leta pridobilo le šest od takratnih 210 slovenskih občin. Ob 3. decembru, mednarodnem dnevu invalidov, je bil občini na svečani prireditvi v Rogaški Slatini, s strani Zveze delovnih invalidov Slovenije podeljena listina ter skulptura ''Občina po meri invalidov''.

Mednarodno priznanje za Rogaško Slatino

Občina po meri invalidov pa ni edino priznanje, ki ga je Rogaška Slatina prejela za aktivnosti na področju prilagajanja okolja ljudem s posebnimi potrebami. Septembra 2008 je občina v Splitu prejela tudi posebno evropsko oz. mednarodno priznanje, za visoko kvaliteten program bivanja, ki je prirejen potrebam in pogojem ljudi s posebnimi potrebami, zlasti invalidom. To priznanje je bilo občini podeljeno v okviru mednarodnega tekmovanja v urejenosti mest in vasi, EntenteFloraleEurope 2008.

 

Mednarodno priznanje ter status "Občina po meri invalidov" je plod večletnih prizadevanj na tem področju, ki so bila zaznana tudi v širši javnosti. Hkrati pa so priznanja tudi moralna obveza za nadaljnja tovrstna humana prizadevanja.

Odprava arhitekturnih ovir in zagotovitev parkirišč

Vzorno je poskrbela za številne parkirne prostore za invalide na javnih parkiriščih. Z redarsko službo skrbi, da jih čim manj izrabljajo šoferji, ki jim niso namenjeni. K večjemu projektu za invalide pa je pristopila v letu 2003 - evropskem letu invalidov. Zastavili so si obsežen 2 - letni projekt odprave grajenih ovir za invalide. Z realizacijo projekta je bilo odpravljenih veliko arhitekturnih ovir ter zagotovljena neprekinjena pot invalidom na vozičkih skozi osrednji del mesta Rogaška Slatina, ki zagotavlja samostojen dostop do različnih javnih institucij.

Načrtovanje invalidske politike

V nadaljevanju je občina pripravila celovito Analizo o položaju invalidov v občini glede na Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov.

 

Ob tem kaže posebej omeniti, da je odprava arhitekturnih ovir oz. dostopnost le eno od 22 področij Agende, ki se uresničujejo v okviru izvajanja projekta. Druga področja so še: osveščanje, zdravstveno varstvo, rehabilitacija, strokovno-podporne službe, zagotavljanje pripomočkov, osebna pomoč, vzgoja in izobraževanje, zaposlovanje, kultura, rekreacija in šport, informiranje in raziskovanje, ekonomska politika, invalidske organizacije itd..

 

Za uresničevanje nalog iz Akcijskega načrta ter koordinacijo dela skrbi Svet za invalide v sodelovanju z občinskimi strokovnimi službami in ostalim okoljem.

Povezave:

Šola po meri invalida

Šola po meri invalida

Območno društvo invalidov

Območno društvo invalidov