Šola po meri invalida

Šola po meri invalida

II. osnovna šola "ŠOLA PO MERI INVALIDA"

V javnem zavodu II. osnovna šola Rogaška Slatina so vrsto let poudarjali enakovredno vključevanje različnih otrok v svoje programe in si na ta način prizadevali postati inkluzivna šola. V letu 2007 so na šoli začela postopek za vključitev v mrežo slovenskih šol "po meri invalidov". Z izpolnitvijo pogojev, je šoli uspelo že v šolskem letu 2007/2008 od Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije pridobiti listino oz. status "ŠOLA PO MERI INVALIDOV". Za zaposlene na šoli je bil zaključek vseh aktivnosti kot začetek novih strokovnih izzivov na področju dela z invalidi. Njihova prizadevanja zagotovo največ pomenijo invalidnim otrokom in njihovim staršem, posredno pa koristijo vsem, ki živijo in delajo skupaj.

Premično dvigalo in sanitarije za invalide na šoli

Izkazane potrebe posameznih učencev s posebnimi potrebami so šoli narekovale nujnost ustvarjanja osnovnih pogojev, med katere sodi tudi premoščanje arhitektonskih ovir zunaj in znotraj šole. Pristopili so k projektu za pridobitev PREMIČNEGA DVIGALA IN SANITARIJ ZA INVALIDE. Projekta, ki je zahteval precejšnja finančna sredstva, so se na šoli lotili organizirano in ob sodelovanju z drugimi, zunanjimi javnostmi.

 

Prva je pristopila k projektu Občina Rogaška Slatina, za tem pa so se pridružili mnogi drugi. V slabih treh letih so na šoli zbrali potrebna sredstva za premično dvigalo ter izgradnjo sanitarij za invalide, za kar je bilo potrebnij nekaj več kot 23.000 evrov. Med donatorji oz. sponzoji so poleg Občine Rogaška Slatina bili tudi starš, Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Mavrica iz Rogaške Slatine, trgovsko podjetje ŠPAR , LIONS CLUB Rogaška Slatina 1, Zveza delovnih invalidov Slovenije in Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah. Del sredstev je bilo zbarnih še na dobrodelnem koncertu, ki ga je organizirala šola.

 

Po uspešnih prizadevanjih so v prostorih II. osnovne šole Rogaška Slatina, dne 6.12.2007 uradno predali namenu premično dvigalo in sanitarije za invalide.

Košarka na vozičkih

V bogati 50 - letni tradiciji košarke v Rogaški Slatini, bo v soboto 15. januarja 2010 prvič organizirano tudi tekmovanje v košarki na invalidskih vozičkih. Da se to dogaja prav v tej občini ni naključje, saj se že več let uspešno prizadevajo za dobro invalidov in so kot ena redkih slovenskih občin leta 2008 pridobili status "občina po meri invalida". To posebno športno udejstvovanje paraplegikov so mnogi videli le v televizijskih prenosih, v živo pa so ga doživeli le redki, saj se na območju Obsotelja in Kozjanskega še nikoli ni odvijalo. Naj velja

V bogati 50 - letni tradiciji košarke v Rogaški Slatini, bo v soboto 15. januarja 2010 prvič organizirano tudi tekmovanje v košarki na invalidskih vozičkih. Da se to dogaja prav v tej občini ni naključje, saj se že več let uspešno prizadevajo za dobro invalidov in so kot ena redkih slovenskih občin leta 2008 pridobili status "občina po meri invalida". To posebno športno udejstvovanje paraplegikov so mnogi videli le v televizijskih prenosih, v živo pa so ga doživeli le redki, saj se na območju Obsotelja in Kozjanskega še nikoli ni odvijalo. Naj velja povabilo košarkarjem in vsem drugim, da pridejo to soboto ob 10.30 uri v športno dvorano Rogaška Slatina vzpodbujati tekmovalce iz vse Slovenije, ki so kljub hudi življenjski izkušnji ostali zvesti športu.Košarka na invalidskih vozičkih je ena od najatraktivnejših in najbolj priljubljenih športnih panog pri Zvezi paraplegikov Slovenije, ki povezuje invalide v slovenskem in evropskem prostoru. Igranje košarke je za paraplegika tudi ena izmed oblik samopotrjevanja, da se po nastanku invalidnosti še lahko dokazuje kot športnik. Pri paraplegikih gre za ljudi s poškodbami hrbtenjače, ki nastanejo kot posledica prometnih ali delovnih nesreč, raznih padcev, skokov v vodo ali bolezni.

Pravila igranja košarke na vozičkih se ne razlikujejo od pravil košarke neinvalidov. Prav tako se igra 4-krat po10 minut, trojke se mečejo iz iste razdalje, tudi pravilo treh sekund velja in tudi osebne napake se dosodijo na podlagi istih prekrškov. Posebnost ki je logična so le koraki in dvojno vodenje. Koraki se dosodijo kadar se tekmovalec trikrat zaporedoma z roko dotakne obroča za poganjanje kolesa ali kolesa samega, dvojnega vodenja pa ni.

 

Slovenija je na področju tega športa precej aktivna, saj je bila Zvezi paraplegikov Slovenije v letu 1996 zaupana organizacija evropskega prvenstva skupine B. To je bila za Slovenijo zelo odmevna prireditev športnikov paraplegikov. Izkazali so se kot odlični organizatorji in gostitelji ter prejeli vrsto priznanj in pohval.

 

V letu 2002 je bila na pobudo Zveze paraplegikov Slovenije ustanovljena tudi mednarodna košarkarska liga Alpe-Jadran. V Sloveniji imamo kar 3 društva (DP ljubljanske pokrajine, DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja in DP severne Štajerske), ki organizirajo mednarodna košarkarska tekmovanja. Še posebej odmeven je mednaroden turnir, ki ga že vrsto let organizira DP ljubljanske pokrajine. Na njem nastopajo ekipe iz Italije, Avstrije, Nemčije, Češke, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Vojvodine.

 

V prenovljeni športni dvorani Rogaška Slatina, ki stoji ob II. osnovni šoli so dani odlični prostorski in drugim tehnični pogoji glede dostopnosti, potrebne opreme dvorane, da se tako tekmovanje sploh lahko izvede. Osnovna šola pa je v pomenu invalidske problematike nekaj posebnega, saj si je v preteklih letih po uspešnih prizadevanjih od Ministrstva za šolstvo in šport pridobila status "šola po meri invalidov".

 

Odziv medijev o dogodku:

Invalidom prijazno mesto

Invalidom prijazno mesto

Območno društvo invalidov

Območno društvo invalidov