Dom Styria

Dom Styria

Zdravilišče Rogaška Slatina je s kopališčem Styria, zgrajenim leta 1843, pričelo dobivati novo podobo – šlo je namreč za prvo večjo investicijo v klasicistični Rogaški Slatini, ko je naraščajoči obisk narekoval gradnjo novih, udobnih hotelskih kapacitet in sodobnih balneoloških objektov.

Kopališče Styria je združevalo oboje: v pritličju so izvajali t. i. ogljikove kopeli, v nadstropjih so opremili udobne sobe. Prav tako je bil v objektu Styria II osnovan Balneološki inštitut, kjer so potekale raziskave mineralne vode. Danes je stavba v celoti preurejena v hotelske sobe.

Dom Styria (Styria house)

The Rogaška Slatina Spa started to get a new look with the bathing facility Kopališče Styria, built in 1843 – this was the first major investment in the classicist Rogaška Slatina, when the growing visits started to dictate the construction of new, comfortable hotel facilities and modern balneological facilities.

Kopališče Styria combined both: on the ground floor, they performed so called carbon baths, and in the storeys, they furnished comfortable rooms. In the object Styria II, the Balneological Institute was established, where mineral water analyses were performed. Today, the building is completely rearranged into hotel rooms.