Inšpektorat in redarstvo

Inšpektorat in redarstvo

Občine Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje so ustanovile organ skupne občinske uprave: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje (Uradni list RS, št. 87/15, 65/19). 

Kontakt

Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek:

Občina Rogaška Slatina
Izletniška ulica 2
3250 Rogaška Slatina

T: (03) 81-81-701
T: (03) 81-81-734
T: (03) 81-81-702
T: (03) 81-81-700
F: (03) 81-81-724
E: inspektorat@rogaska-slatina.si

 

1. Marko RAZBORŠEK, vodja inšpektorata in redarstva, medobčinski inšpektor

T: (03) 81-81-701
T:(03) 81-81-700
M: 041 659 599

2. Milan KONŠAK, inšpektor I

T: (03) 81 81 702
T: (03) 81-81-700
M: 051 642 280

3. Dejan TAŠNER, občinski redar III

T: (03) 81-81-734
T: (03) 81-81-700
M: 051 642 289

4. Boštjan GRIL, občinski redar III

T: (03) 81-81-734
T: (03) 81-81-700
M: 041 690 996

Uradne ure Medobčinskega inšpektorata in redarstva

Občina Rogaška Slatina

Ponedeljek: 9.00 - 10.00
Sreda: 8.00 - 9.00
Petek: 12.00 - 13.00

Občina Rogatec

Torek: 8.00 - 9.00

Občina Podčetrtek

Četrtek: 8.00 - 9.00

Občina Šmarje pri Jelšah

V prostorih Aškerčev trg 24

Ponedeljek: 13.00 - 14.00
Sreda: 14.00 - 15.00
Petek: 8.00 - 9.00

Občina Kozje

Četrtek: 10.00 - 11.00


Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

Naloge medobčinskega inšpektorata in redarstva

Delovno področje