Inšpektorat in redarstvo

Inšpektorat in redarstvo

Seznam pooblaščenih oseb za vodenje in odločanje v upravnih postopkih Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov

Občine Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje so ustanovile organ skupne občinske uprave: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje (Uradni list RS, št. 87/15, 65/19). 

Kontakt

Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje:

Občina Rogaška Slatina
Izletniška ulica 2
3250 Rogaška Slatina

T: (03) 81-81-701
T: (03) 81-81-734
T: (03) 81-81-702
T: (03) 81-81-700
F: (03) 81-81-724
E: inspektorat@rogaska-slatina.si

 

1. Marko RAZBORŠEK, Vodja skupne uprave, Inšpektor I

T: (03) 81-81-701
T:(03) 81-81-700
M: 041 659 599

2. Milan KONŠAK, Inšpektor I

T: (03) 81 81 702
T: (03) 81-81-700
M: 051 642 280

3. Dejan TAŠNER, Občinski redar II

T: (03) 81-81-734

T: (03) 81-81-700
 

4. Boštjan GRIL, Občinski redar II

T: (03) 81-81-734
T: (03) 81-81-700

Uradne ure Skupne uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

Občina Rogaška Slatina

Na sedežu organa, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, v pritličju upravne stavbe

Ponedeljek: 9.00 - 10.00
Sreda: 8.00 - 9.00
Petek: 12.00 - 13.00

Občina Rogatec

Na naslovu Pot k ribnikom 4, 3252 Rogatec

Torek: 8.00 - 9.00

Občina Podčetrtek

Na naslovu Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek

Četrtek: 8.00 - 9.00

Občina Šmarje pri Jelšah

Na naslovu Aškerčev trg 15,  3240 Šmarje pri Jelšah

Ponedeljek: 13.00 - 14.00 ure

Občina Kozje

Na naslovu Kozje 37, 3260 Kozje

Četrtek: 10.00 - 11.00

 

 

Uradne ure po telefonu potekajo ves poslovni čas.

Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

Naloge medobčinskega inšpektorata in redarstva

Delovno področje

Skupni občinski program varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Kozje

Katalog informacij javnega značaja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

Seznam predpisov (klikni na povezavo spodaj)