Inšpektorat in redarstvo

Inšpektorat in redarstvo

Seznam pooblaščenih oseb za vodenje in odločanje v upravnih postopkih Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

Občine Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje so ustanovile organ skupne občinske uprave: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje (Uradni list RS, št. 87/15, 65/19). 

Kontakt

Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje:

Občina Rogaška Slatina
Izletniška ulica 2
3250 Rogaška Slatina

T: (03) 81-81-701
T: (03) 81-81-734
T: (03) 81-81-702
T: (03) 81-81-700
F: (03) 81-81-724
E: inspektorat@rogaska-slatina.si

 

1. Marko RAZBORŠEK, Vodja skupne uprave, Inšpektor I

T: (03) 81-81-701
T:(03) 81-81-700
M: 041 659 599

2. Milan KONŠAK, Inšpektor I

T: (03) 81 81 702
T: (03) 81-81-700
M: 051 642 280

3. Dejan TAŠNER, Občinski redar III

T: (03) 81-81-734
T: (03) 81-81-700
M: 051 642 289

4. Boštjan GRIL, Občinski redar III

T: (03) 81-81-734
T: (03) 81-81-700
M: 041 690 996

Uradne ure Skupne uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

Občina Rogaška Slatina

Na sedežu organa, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, v pritličju upravne stavbe

 

Ponedeljek: 9.00 - 10.00
Sreda: 8.00 - 9.00
Petek: 12.00 - 13.00

Občina Rogatec

Na naslovu Pot k ribnikom 4, 3252 Rogatec

 

Torek: 8.00 - 9.00

Občina Podčetrtek

Na naslovu Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek

 

Četrtek: 8.00 - 9.00

Občina Šmarje pri Jelšah

Na naslovu Aškerčev trg 15,  3240 Šmarje pri Jelšah

Ponedeljek: 13.00 - 14.00
Sreda: 14.00 - 15.00
Petek: 8.00 - 9.00

Občina Kozje

Na naslovu Kozje 37, 3260 Kozje

 

Četrtek: 10.00 - 11.00

 

Uradne ure po telefonu potekajo ves poslovni čas.


Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

Naloge medobčinskega inšpektorata in redarstva

Delovno področje

Katalog informacij javnega značaja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje