Naloge krajevnih skupnosti

Naloge krajevnih skupnosti

V Občini Rogaška Slatina so ustanovljene tri krajevne skupnosti, ki so pravne osebe javnega prava.

Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina

Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina

Krajevna skupnost Kostrivnica

Krajevna skupnost Kostrivnica

Krajevna skupnost Sv. Florjan

Krajevna skupnost Sv. Florjan

Pristojnosti in naloge krajevnih skupnosti

Število prebivalcev in gospodinjstev po krajevnih skupnostih

Območje 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 1. 7. 2014 Št. gospodinjstev
MKS Rogaška Slatina 9.140 9.149 9.177 9.099 3.735
KS Kostrivnica 1.344 1.359 1.375 1.376 520
KS Sv. Florijan 520 514 518    506 224
Občina 11.044 11.022 11.070 10.981 4.479


Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 1. 7. 2014

Rezultati lokalnih volitev 2014 za mandatno obdobje 2014 - 2018

Pegaz