Naloge krajevnih skupnosti

Naloge krajevnih skupnosti

V Občini Rogaška Slatina so ustanovljene tri krajevne skupnosti, ki imajo status pravne osebe javnega prava.

Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina

Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina

Krajevna skupnost Kostrivnica

Krajevna skupnost Kostrivnica

Krajevna skupnost Sv. Florijan

Krajevna skupnost Sv. Florijan

Pristojnosti in naloge krajevnih skupnosti

Pristojnosti in naloge krajevnih skupnosti so opredeljene v naslednjih občinskih splošnih aktih:

Število prebivalcev in gospodinjstev po krajevnih skupnostih na območju občine

Območje 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013 1. 7. 2014 1.1.2022 število gospodinjstev na območju občine na dan 1.5.2022
MKS Rogaška Slatina 9.140 9.149 9.177 9.099 9.496   3.381        
KS Kostrivnica 1.344 1.359 1.375 1.376  1.415 467
KS Sv. Florijan 520 514 518  506 527  185
Občina Rogaška Slatina 11.044 11.022 11.070 10.981 11.438  4.033