Cestna infrastruktura

Cestna infrastruktura

Splošni podatki o cestni infrastrukturi

Z vidika cestnega prometnega omrežja je mesto in občina Rogaška Slatina relativno dobro pozicionirana. Pomanjkljivost lege mesta in tudi občine je oddaljenost od državnega avtocestnega omrežja. Glavna cestna povezava G2-107 poteka v smeri zahod - vzhod proti meji z Republiko Hrvaško.

V Podplatu se odcepi regionalna cesta R1-219 proti Slovenski Bistrici na severu. Poleg glavne prometne smeri, poteka po občini tudi regionalna cesta R3-685 Tekačevo-Rogaška Slatina-Ranjkovec.

Ostale ceste v občini so občinske javne ceste, ki jih delimo na lokalne ceste in javne poti. Na območju občine uporabljamo za posebne namene mrežo gozdnih in nekategoriziranih občinskih cest. Občinske kategorizirane ceste so določene z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest (Ur. l. RS št. 86/2012, 53/2018 - sprememba).

S sprejetjem spremembe odloka je dolžine cest sledeče: 

Kategorija Dolžina odsekov v km
Lokalne ceste 77,006
Lokalne zbirne mestne ceste  8,038
Lokalne zbirne krajevne ceste 4,073
Javne poti 125,419
Skupaj 214,536

Krožna križišča v mestu Rogaška Slatina

V mestu je šest krožnih križišč, ki umirjajo promet, povečujejo pretočnost in dajejo razpoznavno podobo zdraviliško turističnemu kraju. Ob ustanovitvi Občine Rogaška Slatina v letu 1994 je bilo v mestu le eno krožišče in to na Zdraviliškem trgu pri glavni avtobusni postaji. Preostalih pet krožišč je Občina Rogaška Slatina zgradila v sedmih letih, od 2004 do 2010. Zgrajena krožna križišča dajejo pomemben prispevek k večji prometni varnosti v mestu.

Seznam krožna križišča z letom izgradnje:

  • Krožno križišče Zdraviliški trg, zgrajeno pred nastankom občine
  • Krožno križišče Celjska cesta, zgrajeno leta 2004
  • Krožno križišče Steklarna, zgrajeno leta 2007
  • Krožno križišče center, zgrajeno leta 2007
  • Krožno križišče Prvomajska ulica; zgrajeno leta 2009
  • Krožno križišče Partizanska - Stritarjeva ulica, zgrajeno leta 2009
  • Krožno križišče Tekačevo, zgrajeno leta 2013

Krožno križišče Prvomajska ulica

Krožno križišče center

Krožno križišče Prvomajska ulica

Krožno križišče center in Pegazova ploščad

Skulptura na krožnem križišču Prvomajske ulice

Krožno križišče Celjska ulica

Krožno križišče Prvomajska ulica ponoči

Krožno križišče Stritarjeva ulica

Krožno križišče Stritarjeva ulica ponoči

Krožno križišče Steklarna

Krožno križišče Steklarna

Skulptura na krožnem križišču Steklarna

Krožno križišče Tekačevo

Krožno križišče Tekačevo ponoči

Krožno križišče Zdraviliški trg

Mini krožno krožišče pri II. osnovni šoli

Banka cestnih podatkov

Prometna študija

Pegaz