Naloge oddelka za družbene dejavnosti

Naloge oddelka za družbene dejavnosti

Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge s področja

  • predšolske vzgoje in izobraževanja,
  • kulture in varstva kulturne dediščine,
  • zdravstvenega in socialnega varstva občanov,
  • športa in rekreacije,
  • dejavnosti mladih in mladinsko raziskovalne dejavnosti ter
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge na področju družbenih dejavnosti in delovanja javnih  zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina.
Zdravstvo in socialno varstvo

Zdravstvo in socialno varstvo

Novorojenci in predšolska vzgoja

Novorojenci in predšolska vzgoja

Izobraževanje

Izobraževanje

Šport

Šport

Kultura

Kultura