Kapela sv. Ane

Kapela sv. Ane

Premalo je znano, da so kapelico sv. Ane iz leta 1904, ki stoji na pobočju Tavčarjevega hriba, leta 1926 preuredili po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika.

Kapela ima neoromarsko obliko, v notranjosti hrani podobo svete družine, delo štajerskega baročnega slikarja Hansa Adama Weissenkirchnerja iz leta 1686, in več baročnih slik. Sv. Ana ponazarja svetovljanski odnos do zdravja in je že zaradi tega postala simbol zdravilišča; na dan sv. Ane namreč Rogaška Slatina praznuje občinski praznik.

St. Anne’s chapel

It is not sufficiently known that St. Anne’s chapel of 1904, which is located at the slope of Tavčarjev hrib, was reorganized according to the plans of the architect Jože Plečnik (in 1926).

The chapel has a neo-pilgrimage shape. Its interior stores the image of the sacred family, the work of the Styrian baroque painter Hans Adam Weissenkirchner from 1686 and numerous baroque paintings. St. Anna exemplifies the cosmopolitan attitude towards health and therefore she became the symbol of the Spa. Namely, on St. Anne’s day, Rogaška Slatina celebrates a municipal holiday.