Cerkev Marijinega vnebovzetja

Cerkev Marijinega vnebovzetja

Cerkev sv. Marije v Tržišču stoji na hribčku, do katerega vodi sprehajalna pot preko Janine.

Tržaška Marija je v starih vodnikih opisana kot priporočnica v srčnih zadevah, kar je bil razlog za njeno drugo ime – Marija Želja. Gre za pozno gotsko cerkev z baročno notranjo opremo. Njen oltar iz leta 1756 je delo domačega mojstra, Rogačana Antona Mersije.

Church of the assumption of Mary

The Church of the assumption of Mary stands on a hill, accessible by a walking path across Janina.

In old guides, Mary of Trieste is described as a consultant in heart matters, which was the reason for her second name – Mary of wishes. It is a late-gothic church with baroque interior. Its altar from 1756 is the work of the native master Anton Mersija.