Novice

Zadnje novice

Uradne objave

Zadnje uradne objave

Spoznajte nas

Organi občine

Župan in podžupana

Župan in podžupana

Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja občinski svet, sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja.

Beri dalje
Občinski svet

Občinski svet

Občinski svet Občine Rogaška Slatina šteje dvajset članov, ki se volijo vsaka štiri leta na rednih lokalnih volitvah.

Beri dalje
Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet.

Beri dalje
Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija

Naloge občinske volilne komisije določa Zakon o lokalnih volitvah.

Beri dalje