Občinski svet

Občinski svet Občine Rogaška Slatina šteje dvajset članov, ki se volijo vsaka štiri leta na rednih lokalnih volitvah po proporcionalnem volilnem sistemu. Za mandatno obdobje 2018 - 2022 so bili svetniki izvoljeni 18. novembra in 2. decembra 2018.

Organizacijo in način dela občinskega sveta določa Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 67/17).

Člani občinskega sveta

Člani občinskega sveta

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta

Delovna telesa

Delovna telesa