Stara hidroterapija

Stara hidroterapija

Stara Hidroterapija, zgrajena leta 1904, je imela v preteklosti že dve predhodnici. Namen vseh je bilo higiensko kopališče.

V času prve svetovne vojne so na južno fasado naslonili razkuževalnico, kasneje so v stavbo naselili pralnico. Danes ima stavba prenovljen, a povrnjen zunanji videz, v njej pa najdemo trgovine.

The old Hydrotherapy building

The old Hydrotherapy building, built in 1904, had already two predecessors in the past. The purpose of all of them was hygienic bathing.

During World War I, a disinfection space was added by the south façade and later on a laundry room was settled in the building. Today, the building has a refurbished, but restored external look, with stores and a café inside.