Grob kurirja Antona Drofenika

Grob kurirja Antona Drofenika

Grob kurirja Antona Drofenika, rojenega 3. 1. 1924 v Stojnem selu, padlega 29. 3. 1945 na Ložnem pri Rogatcu ob napadu na bunker, je obeležen z granitnim nagrobnim znamenjem (delo D. Samca − avgust 1964).

Grave of the messenger boy Anton Drofenik

The grave of the messenger boy Anton Drofenik, born on January 3rd 1924 in Stojno selo, fallen on March 29th 1945, at Ložno pri Rogatcu at an attack on the bunker, is marked with a granite tombstone (the work of D. Samec – August 1964).