Cerkev sv. Florijana

Cerkev sv. Florijana

Zgrajena je bila leta 1658, leta 1930 so jo obnovili.

Posebnost sta baročna stranska oltarja in podoba sv. Martina, ki jo je naslikal Rogačan Anton Lerchinger.

Church of St. Florian

It was built in 1658 and restored in 1930.

Its special features are the baroque side altars and the image of St. Martin, painted by the native Anton Lerchinger.