Prostofer in prevozi starejših

Prostofer in prevozi starejših

Brezplačen avtobusni prevoz starejših v Rogaško Slatino

Od 20. oktobra 2023 je občanom na voljo brezplačna telefonska številka Prostofer 080 10 10 vsak delovni dan med 8. in 18. uro. Vozilo bo primarno namenjeno prevozu občank in občanov do zdravstvenih in javnih ustanov, ki se nahajajo na območju občine in UE Šmarje pri Jelšah, pa tudi do splošnih bolnišnic Celje, Maribor in Ptuj. 

Vsi uporabniki morajo potrebo po prevozu najaviti vsaj tri dni pred izvedbo storitve.

Klic uporabnika bo sprejel klicni center, ki bo željo po prevozu predal vozniku prostovoljcu in uporabnika obvestil o potrditvi prevoza. Če prostega voznika ne bo na voljo oziroma vozilo ne bo razpoložljivo v želenem terminu, bo klicni center o tem obvestil uporabnika in se njim dogovoril za drug termin. V primeru zasedenosti vozila bodo imeli prednost tisti občani, ki bodo potrebovali prevoz do zdravstvenih storitev in uradnih institucij, šele nato tisti, ki bodo potrebovali prevoz do trgovine ali drugih opravkov. Prevozi se bodo izvajali vsak delovni dan med 8. in 16. uro, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam. Prevozi niso namenjeni nepokretnim ali hudo bolnim, saj prostovoljci za delo z njimi niso usposobljeni.

 

 

Občina Rogaška Slatina izvaja tudi brezplačen tedenski avtobusni prevoz za starejše

Mini avtobus s 16 sedeži (minibus) vozi vsako sredo dopoldan med 8.30 in 12.30 uro. Organizirane so tri avtobusne linije, ki peljejo skozi naselja vseh treh krajevnih skupnosti.

Občani bodo lahko vstopajo oziroma izstopajo na kar 51 postajališčih, ki so navedena v voznem redu. Minibus med 8.30 in 10.00 uro pobira občane po naseljih ter jih odpelje v Rogaško Slatino. Po prihodu v mesto je za opravke na voljo okoli od 1.5 do 2 uri.

Ažuriran seznam postajališč z voznim redom je objavljen na spletni strani Občine Rogaška Slatina in na oglasnih tablah ob avtobusnih postajališčih. Obvestila z voznim redom pa prejmejo z nenaslovljeno pošto tudi vsa gospodinjstva.

PROGA 1

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Vozni red
brezplačnega avtobusnega prevoza za starejše

Ratanska vas, Podplat, Kostrivnica, obrtna cona Negonje, Rogaška Slatina (proga 1)

 

ODHOD v Rogaško Slatino Postajališče, vstopno – izstopna postaja

8:30 Rogaška Slatina, glavna avtobusna postaja

8:35 Ratanska vas, avtobusno postajališče

8:40 Tekačevo, avtobusno postajališče

8:42 Podplat; pri Pošti (novi), izvoz iz bencinskega servisa Petrol

8:44 Sp. Kostrivnica, avtobusno postajališče (Kraljevi vrelec, kozolec)

8:46 Brezje pri Podplatu (Kmetija Erjavec)

8:47 Sp. Gabernik, avtobusno postajališče (Servis Strašek)

8:50 Sp. Gabernik (pri Venku, Gajšek)

8:51 Zg. Gabernik, pri kapeli, (črpališče min. vode)

8:52 Podturn (pri Ban / Dori), odcep za Gajšek

8:54 Gabrovec pri Kostrivnici (pri Gobec/Goček),

8:56 Zg. Kostrivnica center, pri gasilskem domu

8:56 Čača vas, avtobusno postajališče

8:57 Žagaj pod Bočem, avtobusno postajališče

8:59 Negonje obrtna cona - parkirišče pred Merkurjem / Eurospinom

9:01 Irje, Bar Golob

9:05 cesta na Boč 20 m od obvoznice, smer Boč pri kovinskem mostu hišna št. Irje 50

9:07 Jagros trgovski center, Delavska hranilnica Prvomajska ulica

9:10 Rogaška Slatina, glavna avtobusna postaja

Dolžina proge 20 km, okvirni čas vožnje 40 minut

Povratek za smer Kostrivnica je v nasprotni smeri prihoda: Iz glavne avtobusne postaje Rogaška Slatina odpelje avtobus ob 10,45 uri. Izpred trgovskega centra Jagros v Prvomajski ulici (bivši KORS) je odhod ob 10,50 uri. Iz obrtne cone Negonje (parkirišče pred Merkurjem/Eurospin), odpelje ob 10,55 uri. Pot nadaljuje v smeri: Žagaj pod Bočem, Čača vas, Zg. Kostrivnica center, Gabrovec pri Kostrivnici, Podturn, Zg. Gabernik, Sp. Gabernik, Brezje pri Podplatu, Sp. Kostrivnica (Kraljevi vrelec, kozolec), Podplat, Ratanska vas, Tekačevo, Rogaška Slatina.

• Telefonska številka NOMAGO, Poslovna enota Rogaška Slatina. (03) 819 25 10 in

• Telefonska številka Občine Rogaška Slatina (03) 818 17 00.

PROGA 2

 

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

 

Vozni red

brezplačnega avtobusnega prevoza za starejše 

Cerovec pod Bočem, Sv. Florijan, Strmec pri Sv. Florijanu, Tuncovec, Tržišče, Rogaška Slatina (proga 2)

 

ODHOD v Rogaško Slatino Postajališče, vstopno – izstopna postaja

9:10 Rogaška Slatina, glavna avtobusna postaja

9:11 na koncu Stritarjeve ulice, 10 m pred obvoznico (na pločniku)

9:12 Ferštaj; odcep iz obvoznice za Vrtnarstvo in Sv. Florijan

9:13 Cerovec pod Bočem, avtobusno postajališče Cerovec II (pri kapeli)

9:14 Cerovec pod Bočem, avtobusno postajališče Cerovec III (križ, odcep Calska g.)

9:15 Zg. Sečovo (kmetija Janžek)

9:17 Sv. Florijan, gasilski dom, avtobusno postajališče

9:19 Sv. Florijan II, avtobusno postajališče

9:20 Strmec pri Sv. Florijanu, avtobusno postajališče

9:21 Strmec pri Sv. Florijanu 1, avtobusno postajališče (križišče za Tuncovec)

9:22 GIC gradnje d.o.o.

9:25 Tuncovec, avtobusno postajališče (pri obvoznici)

9:27 Sp. Sečovo, avtobusno postajališče (križišče)

9:29 Steklarna, avtobusno postajališče

9:33 Rogaška Slatina, glavna avtobusna postaja

Dolžina proge 15 km, okvirni čas vožnje 23 minut

Povratek za smer:

Cerovec pod Bočem, Sv. Florijan, Strmec pri Sv. Florijanu, Tuncovec, Tržišče je enak smeri prihoda. Iz glavne avtobusne postaje Rogaška Slatina odpelje ob 11,30 uri. Pot nadaljuje v smeri: Ferštaj, Cerovec pod Bočem, Sv. Florijan, Strmec pri Sv. Florijanu, Tuncovec, Tržišče, Rogaška Slatina.

Izvajalec voženj bo podjetje NOMAGO (bivši Izletnik).

• Telefonska številka NOMAGO, Poslovna enota Rogaška Slatina. (03) 819 25 10 in

• Telefonska številka Občine Rogaška Slatina (03) 818 17 00.

PROGA 3  

OBČINA ROGAŠKA SLATINA 

Vozni red

brezplačnega avtobusnega prevoza za starejše

 

Rajnkovec, Kamence, Brestovec, Ceste, Plat, Kačji dol, Male Rodne, Topole, Brestovec (pokopališče) Rogaška Slatina (proga 3)

ODHOD v Rogaško Slatino Postajališče, vstopno – izstopna postaja

9:33 Rogaška Slatina, glavna avtobusna postaja

9:36 Rajnkovec, čistilna naprava (spremenjena ura odhoda)

9:40 Nimno, nadkrito avtobusno postajališče

9:42 Pristavica, odcep za Rajnkovec, Kamence (Škrabi)

9:43 Rajnkovec - Kamence, Trgovina s kmetijskimi stroji (Fux)

9:45 Brestovec (Bračun)

9:46 Ceste (križišče za Škrabi)

9:48 Ceste (Sajko, Drofenik, sončna elektrarna)

9:50 Gostišče Jurg

9:51 Plat križišče (Križnik)

9:55 Kačji dol (Klančki, Stojan)

9:57 Male Rodne; križišče odcep za Tekačevo (Kokot)

9:58 Topole, križišče (Osek, Hierl)

9:59 Topole, leseno avtobusno postajališče (pri oddajniku, rezervoarju)

10:00 Topole, križišče za Rogaško Slatino - Vid Ivanuševa (Škodič, Ivanuš)

10:03 Velike Rodne križišče (odcep Jankovič, križ, spomenik)

10:04 Velike Rodne, križišče pri kapeli (Rusi)

10:06 Brestovec pri pokopališču (Rusi, Cvetličarna Ružiča)

10:08 Kidričeva ulica (Janezov hram, Afrodita)

10:10 Rogaška Slatina, glavna avtobusna postaja

Dolžina proge 16 km, okvirni čas vožnje 37 minut

Povratek za smer Rajnkovec, Kamence, Brestovec, Ceste, Plat, Kačji dol, Male Rodne, Topole, je enak smeri prihoda. Iz glavne avtobusne postaje Rogaška Slatina odpelje ob 12,00 uri. Pot nadaljuje v smeri: Pristavica, Rajnkovec, Kamence, Brestovec, Ceste, Jurg, Plat, Kačji dol, Male Rodne, Topole, V. Rodne, Brestovec - pokopališče, Rogaška Slatina.

• Telefonska številka NOMAGO, Poslovna enota Rogaška Slatina. (03) 819 25 10 in

• Telefonska številka Občine Rogaška Slatina (03) 818 17 00.

 

Prilagojeno vozilo za prevoz starejših

PROJEKT TEDENSKIH BREZPLAČNIH AVTOBUSNIH PREVOZOV ZA STAREJŠE OBČANE

Občina Rogaška Slatina z junijem 2019 uvaja brezplačen tedenski avtobusni prevoz za starejše občane iz različnih naselij v Rogaško Slatino. Z ukrepom želi povečati samostojnost in neodvisnost starejše generacije, ki živi doma in nima možnosti lastnega prevoza. Starejši bodo postali mobilnejši in manj odvisni od tuje pomoči, saj bodo zaradi opravkov lahko sami načrtovali tedensko pot v Rogaško Slatino.

Iz različnih razlogov marsikdo od starejših nima možnosti lastnega prevoza, pojavljajo pa se redne ali občasne potrebe po odhodu v Rogaško Slatino. Treba je iti po nakupih, v lekarno, k zdravniku, na pošto ali banko, uredit stvari na krajevni urad, občino ali v pisarno centra za socialno delo, obiskat svojca v domu starejših, stopit v knjižnico, prižgat svečo na pokopališču ali kaj podobnega. Pomembna pa je tudi možnost občasnega odhoda od doma ter druženja z vrstniki, prijatelji ali znanci, kar pripomore k zmanjšanju osamljenosti starejših, v kolikor nimajo ob sebi nikogar od bližnjih. Prevozi pa ne bodo omogočali le prihoda občanov po opravkih v mesto, temveč tudi prevoz iz mesta v krajevni skupnosti Kostrivnica in Sv. Florijan. Morda se bo kdo odpeljal v vas, kjer je nekoč živel, šel na obisk k znancu, obiskal pokopališče ali kaj podobnega.

Prevoz se bo izvajal vsako sredo med 8. in 12.30 uro z minibusom »Slatinčan«. Minibus (za 15 oseb) bo vozil v vseh treh krajevnih skupnostih, skozi 28 naselij, občani pa bodo lahko vstopali oziroma izstopali na številnih postajališčih.

 

Organizirani bosta dve avtobusni liniji:

Linija 1, v smeri: Rogaška Slatina, Podplat, Kostrivnica, Sv. Florijan, Tržišče, Rogaška Slatina.

Proga pelje skozi naselja: Rogaška Slatina, Tekačevo, Podplat, Sp. Kostrivnica (Kraljevi vrelec, kozolec), Brezje pri Podplatu, Sp. Gabernik, Zg. Gabernik (črpališče mineralne vode), Podturn, Gabrovec pri Kostrivnici, Zg. Kostrivnica (center), Čača vas, Zagaj pod Bočem, Negonje (obrtna cona), Sp. Negonje (pri Golobu), Irje, Cerovec pod Bočem, Zg. Sečovo, Sv. Florijan (do odcepa za Ložno), Strmec pri Sv. Florijanu, Sv. Florijan (mimo GIC-a), Tuncovec, Sp. Sečovo, Tržišče (bencinski servis MOL), Rogaška Slatina.

 

Linija 2, v smeri: Rogaška Slatina, Rajnkovec, Brestovec, Male Rodne, Tekačevo, Rogaška Slatina.

Proga pelje skozi naselja: Rogaška Slatina, Sotelska cesta–Rajnkovec, Pristavica, Kamence, Brestovec (Sv. Trojica), Velike Rodne, Male Rodne (do križišča za Tekačevo), Tekačevo (info točka), Rogaška Slatina.

Minibus bo med 8. in 9.30 uro pobiral občane po naseljih ter jih odpeljal v Rogaško Slatino. Po 11.00 uri se bodo v nasprotni smeri prihoda občani vračali po isti progi nazaj domov.

Po prihodu v Rogaško Slatino bosta za opravke na voljo okoli dve uri. Seznam postajališč na obeh progah in vozni red bosta objavljena: v lokalnem časopisu Rogaške novice, na spletni strani Občine Rogaška Slatina in na oglasnih tablah ob avtobusnih postajališčih. Tiskovino z voznim redom pa bo občina poslala z nenaslovljeno pošto tudi v vsa gospodinjstva.

 

Prilagojen vhod v vozilo za prevoz starejših

Podobno kot za Evropo velja tudi za Slovenijo in Občino Rogaška Slatina, da se prebivalstvo hitro stara. V občini je bilo konec leta 2018 skupno 2.000 prebivalcev starejših od 65 let (1.160 žensk in 840 moških), to je 18,18 % celotne populacije (Slovenija 19,41 %). Če se ozremo 10 let nazaj, ugotovimo, da je bilo leta 2008 v občini starejših od 65 let le dobrih 13 % prebivalcev. Velike spremembe v starostni strukturi pa se pričakujejo tudi v prihodnje.

Ta dejstva moramo upoštevati, ko načrtujemo ukrepe, namenjene starejšemu prebivalstvu. Zavedati se je treba nevarnosti izključevanja in marginalizacije starejših, le-ta pa je lahko povezana tudi s problemom njihove prostorske mobilnosti. Aktivno staranje in vključevanje v družbeno življenje zahtevata določeno stopnjo mobilnosti. Le-ta je v primeru starejšega prebivalstva pogosto močno zmanjšana, še posebej v okolju razpršene poselitve. Prevozi, ki jih načrtuje občina, bi naj prispevali ravno k izboljšanju mobilnosti starejših iz naselij, ki so oddaljena od občinskega središča.